Die jeugd van tegenwoordig

Kennisdag Verkeerseducatie: Die jeugd van tegenwoordig

Wat hebben pesten, onveilige sex en rijden onder invloed met elkaar te maken?

Op donderdag 12 oktober 2017 organiseert ROV Oost-Nederland in samenwerking met SWOV de landelijke kennisdag (verkeers)educatie in het Provinciehuis van Gelderland in Arnhem.

Thema

De dag staat in het teken van ‘Die jeugd van tegenwoordig’. Voor hen zijn ongevallen de primaire doodsoorzaak, mede doordat ze (te)veel risico’s nemen. Niet alleen in het verkeer. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen tussen de 4 en 24 jaar dagelijks geprikkeld worden om veilige keuzes te maken? Hoe kunnen we onze aanpak op integrale wijze verbreden? Welke partners kunnen, vanuit de verschillende beleidsterreinen, elkaar versterken? 

Nieuwe keuzes en accenten

De toekomst vraagt om andere of nieuwe keuzes en accenten. Het verkeer wordt complexer, scholen en ouders raken overbelast en kinderen en pubers worden steeds minder ‘streetwise’. Dat geldt in het verkeer, maar ook op andere gebieden waar ze risico lopen. Dit vraagt om efficiënte, aantrekkelijke en effectieve programma’s voor scholen, jongeren en ouders. Deze programma’s moeten verder gaan dan verkeer alleen. Het vraagt ook om samenwerking tussen beleidsdomeinen en het loslaten van het ‘hokjesdenken’.

Inspirerende lezingen en prikkelende workshops

Vragen rondom nieuwe keuzes en accenten komen aan bod op 12 oktober tijdens inspirerende workshops en prikkelende lezingen, waarbij een grappige twist de dag compleet maakt.

Het volledige programma en een overzicht van de aangeboden workshops vind je verderop in deze uitnodiging. Na deze kennisdag heb je:

  • inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van deze ontwikkelingen;
  • inspirerende voorbeelden verzameld;
  • nieuwe raakvelden met andere beleidsterreinen gezien;
  • nieuwe partners en collega’s ontmoet uit die andere beleidsterreinen.

 

Kortom, een dag waar je bij wilt zijn! Ook jouw collega’s en andere relaties zijn van harte welkom, dus stuur deze uitnodiging vooral door.