Werkwijze

Wij zijn een samenwerkingsorganisatie van de provincies Gelderland en Overijssel. Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid is regisseur, aanjager en partner in verkeersveiligheid gericht op gedragsbeïnvloeding.

Samen met onze landelijke en regionale verkeersveiligheidspartners willen wij Gelderland en Overijssel zo verkeersveilig mogelijk maken. Onze partners zijn onder andere de gemeenten, politie, OM, Rijkswaterstaat, Veilig Verkeer Nederland en de andere ROV's. Wij willen kennis ontwikkelen en overdragen. Daarbij werken wij samen met kennisinstellingen als SWOV en CROW-KpVV.

Meerjarenprogramma 2017 - 2020

Met ons meerjarenprogramma zetten we ons nog effectiever en efficiënter in voor de verkeersveiligheid in Oost-Nederland. We werken zo toe naar een duurzame en structurele aanpak met een duidelijke focus in het beleid en de uitvoering.

Werkplan

Ons werkplan is onderdeel van het meerjarenprogramma. In het werkplan lees je onze activiteiten voor 2017.

Download het meerjarenprogramma 2017-2020 met daarin het werkplan voor 2017.

Jaarverslag

In ons jaarverslag lees je wat we gedaan hebben en wat de resultaten hiervan zijn.