Snelheid

De campagne is inmiddels afgelopen. Meer informatie over 2019 volgt.

Wist je dat als iedereen zich aan de snelheidslimiet zou houden er in Nederland 25-30% minder letselslachtoffers zouden vallen?

Binnen de bebouwde kom in Gelderland en Overijssel vallen gemiddeld bijna 30% van de dodelijke slachtoffers en ongeveer 50% van de ernstig gewonden. De invloed van snelheid bij de ernst van deze ongevallen is duidelijk, hoewel deze als zodanig vaak niet geregistreerd is. Vooral voor voetgangers en fietsers stijgt de overlevingskans aanzienlijk als de snelheid van de auto afneemt. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft berekend dat er in Nederland 25 tot 30% minder letselslachtoffers zouden vallen als iedereen zich aan de snelheidslimiet houdt.

Doel

Uit onderzoek blijkt dat veel automobilisten, die te hard rijden, aangeven dat dit ongemerkt gebeurt. Ze realiseren zich vaak niet dat ze te hard rijden, omdat ze hun snelheid niet in de gaten hebben. Het doel van de campagne: mensen bewust maken van hun snelheid en het naleven van de snelheidslimiet. Daarbij is de boodschap: kijk vaker op je snelheidsmeter, dan voorkom je dat je ongemerkt te hard rijdt.

Landelijke campagne 'Hou je aan de snelheidslimiet'

De campagne 'Hou je aan de snelheidslimiet' is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zijn campagnepartners en spreekt de automobilist aan op zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid en die van anderen. Tijdens de campagneperiode zijn er extra snelheidscontroles door de politie, zijn er landelijke radio- en tv-spotjes en staan er borden langs de snelweg.

Oost-Nederland

In 2017 voert VVN deze campagne uit in opdracht van ROV Oost-Nederland. De acties vinden vooral plaats op buurtniveau, op 30 km en 50 km wegen. Samen met VVN ondersteunen we buurten waar bewoners actief met verkeersveiligheid aan de slag gaan. Dit doen we door coaching/begeleiding en het uitvoeren van acties waarmee het gedrag en de bewustwording rondom te snel rijden in de buurt verbetert. Onder begeleiding van een coach van VVN bepaalt de buurt waar 'snelheid' een probleem is, waarom men hier te snel rijdt en welke middelen/acties/materialen hiervoor effectief zijn. Bij dit proces worden ook de gemeente en wijkagent actief betrokken.

Wanneer

Deze informatie volgt.

Meer informatie

Volgende