Gedragbeïnvloeding

Wat doen we bij de campagne Rijden Zonder Invloed op het gebied van gedragsbeïnvloeding?

We benoemen wat je concreet kunt doen

We vertellen over concrete mogelijkheden om te 'Rijden zonder Invloed'. Daarbij geven we niet alleen aan welk gedrag ongewenst is, maar bieden ook een alternatief. Goede argumenten leiden in het meest optimale geval tot herkenning en erkenning. Om dit ook door te zetten in gedrag, moet je weten hoe je dit kan doen. Wil je drinken? Laat iemand anders rijden of overnacht ergens. Zo worden weerstanden en een gevoel van machteloosheid ('het klinkt wel logisch, maar ik zie geen kans om het te doen') en gewoontes ('denk er niet over na, het kan toch niet anders') doorbroken.

Jezelf overtuigen werkt het best

Mensen proberen te overtuigen van de nut of noodzaak van ander gedrag stuit vaak op weerstand. Het werkt beter om hen tools te bieden waarmee ze zelf hun weg naar nieuw gedrag kunnen vinden. Met een duwtje in de rug, dat wel.

We vragen commitment

Of iemand gewenst gedrag vertoont staat of valt met of iemand dat echt wil. Als iemand zich bij het onderwerp betrokken voelt, neemt de kans op gewenst gedrag toe. Deze betrokkenheid is onder meer te beïnvloeden via commitment. Dat wil zeggen: laat mensen de goede bedoelingen zich daarover uitspreken. Als je eenmaal bekend gemaakt hebt dat je rijden onder invloed een slechte zaak vindt, val je door de mand als je het toch doet.

Overtuigen door de groep om je heen

Door wie laten we ons het beste overtuigen? Op de eerste plaats door onszelf. Die weg hebben we hierboven al beschreven. Met stip op twee staan de mensen uit de samenleving, die een vergelijkbare leeftijd, status, belang of belangstelling hebben en wiens gedrag door ons begrepen wordt. Oftewel: onze vriendengroep of vriendenkring, maar het kan ook een grotere groep betreffen zoals 'Tukkers' of 'jongeren'). Om onze boodschap 'Rijden zonder Invloed' zo goed mogelijk over te brengen, kiezen we waar dit kan vertegenwoordigers uit de peer group. Jongeren spreken jongeren aan, ouderen spreken ouderen aan, et cetera. Het gericht inzetten van ambassadeurs en voorbeeldfiguren valt ook onder deze noemer.

Op de plek waar het gebeurt

Gedragsverandering werkt sterker als een boodschap of activiteit gekoppeld wordt aan een locatie waar het gedrag ook echt plaatsvindt, of de verleiding concreet aanwezig is. Een activiteit op een locatie waar alcohol gedronken kan worden, heeft meer impact op het gedrag dan een campagneboodschap thuis op televisie. Wij gaan dan ook naar verschillende activiteiten op locatie in Oost-Nederland. Bij festivals, grotere uitgaansgelegenheden of langs de weg op 'echte stapavonden' heeft de boodschap dat alcohol, drugs en rijden niet samengaan direct impact.

Wil je meer weten? Lees het interview met verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen.

Vorige