JONGleren

Een educatief programma voor kinderen tot zes jaar en een informatiebijeenkomst voor hun ouders over gedrag.

Tijdens de themaweken leren kinderen spelenderwijs over het verkeer. Ouders worden bewust van hun voorbeeldfunctie in het verkeer en van de leeftijdgebonden kenmerken die het gedrag van hun kind in het verkeer beïnvloeden. Het project is bedoeld voor kinderen van 0 - 6 jaar en hun ouders. Het project is bedoeld voor kinderdagverblijven, en peuterspeelzalen, eventueel gecombineerd met groep 1 en 2 van de basisschool.

Inhoud project

JONGleren bestaat uit verkeersthemaweken voor kinderen en een informatiebijeenkomst voor de ouders. Daar omheen kunnen verschillende aanvullende activiteiten naar wens ingezet worden. De school ontvangt een handleiding, informatiemap en een materialenkist.

Begeleiding

Begeleiding: Informatiebijeenkomst voor ouders door externe begeleider. Leerkrachten/begeleiders van school worden geïnstrueerd door externe begeleider. Vervolgens leiden zij zelf de themaweek.

Duur

3 tot 6 weken.

Kosten

Bekijk of het project in jouw regio gesubsidieerd wordt.

Downloads

Meer informatie

Bekijk het filmpje over JONGleren: