Leer in het verkeer

Leer in het Verkeer is een lespakket voor peuters en kleuters, gebaseerd op de vrolijke en herkenbare illustraties van Dick Bruna.

Het lesmateriaal biedt mogelijkheden voor de leerkrachten en leidsters om creatief en informatief aan het werk te gaan met het thema veilig gedrag in het verkeer. Ouders worden betrokken door de verteltas die op uitleenbasis met de kinderen mee naar huis gaat.

Doelgroep

Kinderen van 1 tot 6 jaar

Aanpak

De kinderen leren op een speelse wijze en gedurende een aantal lessen hoe zich te gedragen in het verkeer. Onderwerpen als lopen op de stoep, oversteken, buiten (veilig) spelen, geluiden en voertuigen komen aan bod. Ook kan er worden gewerkt met het boekje van Dick Bruna "stoeprand...stop!" of de muziek CD.

Voor het oefenen in de praktijk biedt het Leer in Verkeer pakket ook mogelijkheden. Er is een oefenstraat met lesborden allemaal voorzien met de herkenbare beelden of versjes van Dick Bruna. De leerkrachten of leidsters kunnen samen met de kinderen en de helpende ouders alles in de praktijk brengen wat de kinderen al in de eerdere lessen hebben opgestoken.

In overleg met de gemeente kunnen verkeersborden en stoeptegels met de opvallende Dick Bruna illustraties en versjes geplaatst worden.

Meer info

www.leerinhetverkeer.nl

Vorige Volgende