PazzUp

Een lespakket ontwikkeld door ProRail voor leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 over veilig gedrag rondom het spoor.

ProRail vindt het belangrijk om scholieren te informeren over veiligheid rond het spoor. Daarom ontwikkelde ProRail PazzUp, een website met lesmaterialen, gericht op kinderen en jongeren van scholen voor basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Boodschap

De centrale boodschap is dat je bij het spoor altijd op je hoede moet zijn. Dat de verkeersregels hier niet voor niets gelden.

Aanpak

Leerkrachten kunnen met de interactieve kaart lesgeven in groep 5 over gevaarlijke situaties rond het spoor. In groep 6, 7 en 8 kunnen leerlingen onder leiding van Simon Spoorwachter zelf gevaarlijke situaties opsporen en oplossen. De begeleiding vindt plaats door de leerkracht, met hulp van een handleiding en een website.

Duur

Door leerkracht te bepalen.

Meer informatie

Lees meer op de site van PazzUp

Vorige Volgende