Scootmobielcursus

Het doel van de scootmobielcursus is zorgen dat scootmobielgebruikers minder vaak betrokken zijn bij een ongeluk.

Scootmobielgebruikers kunnen in 2 dagdelen leren hoe zij goed en veilig met een scootmobiel kunnen omgaan. In een dagdeel worden de belangrijkste verkeersregels voor scootmobielgebruikers uitgelegd aan de hand van heldere dia's. Een rij-instructeur geeft daarbij toelichting.

Oefenrit

In een ander dagdeel volgt er een oefenrit in kleine groepen, onder begeleiding van een rij-instructeur. Deze ritten vinden plaats op de openbare weg en daarbij worden verschillende verkeerssituaties meegenomen. Per cursus kunnen er maximaal 15 cursisten deelnemen.

Uitvoerder

Veilig Verkeer Nederland

Vorige