Gedrag jongeren 12 - 16 jaar

De meeste kinderen zijn vanaf een jaar of 11 goed in staat om alle aspecten van het verkeer te begrijpen. Ze kunnen situaties vanuit meerdere oogpunten bekijken en verschillende regels en omstandigheden combineren.

Het bewustzijn en de impulscontrole beginnen zich rond deze leeftijd te ontwikkelen. De invloed van vriendjes en vriendinnetjes begint toe te nemen en de houding van "aan regels moet je je nu eenmaal houden" verschuift naar "laten we eens zien hoe ver we kunnen gaan".

Ontwikkeling

Pas bij 14 jaar kan een kind het lichaam volledig beheersen, complexe situaties overzien en gevaarlijke situaties herkennen. Hierna kan dit evenwicht verstoord worden door de puberteit, het temperament of de mentaliteitsontwikkeling. Tot 16 jaar hebben kinderen meer tijd nodig om informatie te verwerken dan volwassenen. Het nemen van beslissingen duurt daarom langer, waardoor zij in het verkeer langzamer zijn of mogelijk de verkeerde beslissingen nemen. Pas rond de 25 jaar is de ontwikkeling van het bewustzijn en impulscontrole voltooid.

Download de brochure over leeftijdsspecifieke vaardigheden (4,6 mb pdf).