Aandacht voor jongeren na een ongeluk

In de omgeving van jongeren gebeuren regelmatig ernstige ongevallen, waar al dan niet leeftijdsgenoten bij betrokken. Dit heeft vaak een grote impact op jongeren. Het project Aandacht voor jongeren na een ongeluk is ontwikkeld om het momentum na een ongeval te benutten om bij jongeren in de omgeving van het slachtoffer bewustwording te creëren ten aanzien van de eigen rol in het verkeer, met een positieve gedragsverandering als gevolg.


In de omgeving van jongeren gebeuren regelmatig ernstige ongevallen, waar al dan niet leeftijdsgenoten bij betrokken. Dit heeft vaak een grote impact op jongeren. Het project Aandacht voor jongeren na een ongeluk is ontwikkeld om het momentum na een ongeval te benutten om bij jongeren in de omgeving van het slachtoffer bewustwording te creëren ten aanzien van de eigen rol in het verkeer, met een positieve gedragsverandering als gevolg.

Het is ook mogelijk om met dit project in te spelen op een gevaarlijke verkeerssituatie in de omgeving van jongeren. Bijvoorbeeld een gevaarlijke kruispunt bij school of oversteekplaats in de gemeente, om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.

Jongeren gaan in een klassikale setting met elkaar in gesprek door middel van verschillende brainstorm vormen over de gebeurtenis. Alle betrokken actoren en invloeden rondom het ongeluk/gevaarlijke verkeerssituatie worden belicht: het slachtoffer zelf, de rol van de politie, gemeenten, andere weggebruikers, groepsdruk, infrastructurele omstandigheden etc. Hierbij is het belangrijk dat alle verschillende actoren worden belicht en besproken, maar dat er ook altijd wordt gekeken naar wat de jongeren zelf in deze, misschien lastige situatie, kunnen doen, om zo veilig mogelijk aan het verkeer kunnen deelnemen.


Praktische informatie

Het project neemt 90 minuten in beslag. Er kunnen minimaal 20 en maximaal 32 leerlingen meedoen aan een sessie. Maximaal drie sessies op een dag. Project kan worden ingezet in de onder- en bovenbouw van vmbo, havo en vwo.

Kosten

Dit is een maatwerkproject. Bekijk of dit project in je regio gesubsidieerd wordt.

Meer informatie

Neem contact op met TeamAlert projecten@teamalert.nl of 030-2232 893.

Volgende