ANWB Streetwise Next Level

ANWB Streetwise Next Level is een landelijk en interactief verkeersprogramma dat leerlingen van het 1e, 2e en 3e jaar van het voortgezet onderwijs bewustmaakt van de gevaren in het verkeer.

Door kennis, het zelf ervaren, beleven en zelfreflectie, wordt geprobeerd het gedrag van leerlingen te beïnvloeden. Er zijn drie projectenonderdelen: 

 • Verkeersworkshop 'IK & het verkeer' (klas 1): Een interactieve workshop met vragen en stellingen over verkeer, ethische verkeersdilemma's, persoonlijke verhalen en confronterende beelden, gericht op zelfreflectie.
 • Verkeersbus (klas 2): In en om de opvallende Verkeersbus vol met de nieuwste apparatuur, volgen de leerlingen 5 verschillende workshops. Hierbij staan zelf ervaren/beleven, kennisoverdracht, zelfreflectie en gedragsbeïnvloeding centraal.
 • Workshop Virtual Reality (3e klas): Leerlingen rijden met een VR-bril op in een virtuele verkeerswereld. Zij besturen een fiets, scooter, auto, vrachtwagen of bus. Vanuit dit perspectief rijden zij een route met allerlei verkeers-hindernissen en ervaren dan hoe lastig dit is. 


Praktische informatie

Aan elke sessie kunnen max. 32 leerlingen tegelijk meedoen. De onderdelen kunnen ook apart worden aangevraagd en ingezet op school. Het is afgestemd op de belevingswereld van leerlingen van het VMBO, het praktijkonderwijs, HAVO en VWO. 

 • Verkeersworkshop klas 1
  Max. zes sessies per dag a 45-60 minuten (één lesuur). De Verkeersworkshop vindt plaats in een klaslokaal van minimaal 50 m2. Het heeft een flipover en een computer met de mogelijkheid een USB-stick in te pluggen. De pc dient aangesloten te zijn op een digibord of beamer. Het lokaal is zoveel mogelijk vrij van tafels. De stoelen worden in een U-vorm opgesteld wat het contact met en tussen de leerlingen bevordert.
 • Verkeersbus klas 2
  Max. vier sessies per dag a 75-100 minuten (2 lesuren). Elk onderdeel duurt ongeveer 20 minuten. Voor de ANWB Verkeersbus is een standplaats nodig van ca. 20 x 10 meter en een stroomvoorziening (230volt/16 amp). Wanneer de standplaats van de bus openbaar terrein is, dient de school zelf contact op te nemen met de gemeente voor het aanvragen van een vergunning. De begeleidende leerkracht ontvangt enkele dagen voordat de ANWB Streetwise Next Level langskomt een informatiebrief.
 • Workshop Virtual Reality klas 3
  Max. zes sessies a 45-60 minuten (één lesuur). 

 

Kosten

ANWB Streetwise Next Level wordt grotendeels door de ANWB gefinancierd vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid. Zij vragen een bijdrage van € 150,- excl. BTW per dag. Bekijk of dit project in je regio gesubsidieerd word.

Meer informatie

Kijk op de website van de ANWB.

Volgende