Lagerhuisdebat

Een klas wordt opgesplitst in twee groepen en gaat vervolgens met elkaar in discussie over verschillende stellingen die met het onderwerp ‘Rijden Zonder Invloed’ te maken hebben.

De leerlingen gaan met elkaar in discussie en na afloop worden er door de jury aan beide groepen punten toegekend op verschillende debatvaardigheden. De winnaars van het debat krijgen een leuke prijs en 'eeuwige roem'.

Praktische informatie

Het lespakket wordt uitsluitend gegeven aan leerlingen vanaf 15/16 jaar oud, vanaf de vierde klas of hoger.

Kosten

Dit project is (net als PitchAlcokart, 3D Tripping en Sleutel tot veilig verkeer onderdeel van de campagne Rijden Zonder Invloed. Er zijn geen kosten verbonden aan deze projecten. Wel willen we graag dat er minimaal 60 leerlingen meedoen, in klassen van minimaal 20 personen, meedoen aan dit debat.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Pieter Folkertsma van Responsible Young Drivers (mail naar (pieter@ryd.nl) of kijk op www.rijdenzonderinvloed.nl/doe-mee.

Vorige Volgende