Sleutel tot veilig verkeer

Het lespakket Sleutel tot veilig verkeer laat toekomstige jonge bestuurders kennismaken met verkeersveiligheid.

Het is een blokuur waarin leerlingen de effecten van alcohol, drugs, en medicijnen en de gevolgen daarvan krijgen uitgelegd. De les wordt interactief gemaakt door de inzet van alcohol- en drugsbrillen en een rollenspel. Het pakket is opgesplitst in een aantal onderdelen:

  • In het eerste onderdeel dat ongeveer een lesuur in beslag neemt, worden de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen besproken. De combinatie van alcohol, drugs of geneesmiddelen kan aanleiding geven tot gevaarlijke verkeerssituaties.
  • Daarom is het tweede onderdeel 'Rijden onder invloed' ontwikkeld. Hierbij kunnen jongeren middels de alcohol- en drugsbrillen zelf meemaken waarom het een slecht idee is om onder invloed te rijden.
  • Het derde gedeelte gaat over verkeersgedrag. Alle onderdelen worden door promotie- teamleden gegeven op een aantrekkelijke en interactieve manier, waarbij de discussie tussen jongeren op gang wordt gebracht.

Praktische informatie

Het lespakket wordt uitsluitend gegeven aan leerlingen vanaf 15/16 jaar oud, vanaf de vierde klas of hoger.

Kosten

Dit project is (net als Alcokart3D Tripping, Pitch en het Lagerhuisdebat) onderdeel van de campagne Rijden Zonder Invloed. Er zijn geen kosten aan deze projecten verbonden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Pieter Folkertsma van Responsible Young Drivers (mail naar (pieter@ryd.nl) of kijk op www.rijdenzonderinvloed.nl/doe-mee.

Vorige Volgende