Pitch

Leerlingen krijgen de opdracht om een pitch-presentatie voor te bereiden over de gevaren van rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Het groepje met de beste presentatie wint een verrassingspakket vol gadgets. Als leuke afsluiting van de les kunnen de leerlingen een Virtual Reality bril opzetten en ervaren wat de gevaren zijn van rijden onder invloed.

Praktische informatie

Het lespakket wordt uitsluitend gegeven aan leerlingen vanaf 15/16 jaar oud, vanaf de vierde klas of hoger.

Kosten

Dit project is (net als het LagerhuisdebatAlcokart3D Tripping en Sleutel tot veilig verkeer onderdeel van de campagne Rijden Zonder Invloed. Er zijn geen kosten verbonden aan Pitch, maar we willen per inzet graag minimaal 50 leerlingen bereiken, in klassen van minimaal 20 personen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Pieter Folkertsma van Responsible Young Drivers (mail naar (pieter@ryd.nl) of kijk op www.rijdenzonderinvloed.nl/doe-mee.


Vorige Volgende