VEVO Gelderland

ROV Oost-Nederland bevordert met VEVO (VerkeersEducatie Voortgezet Onderwijs) structurele aandacht voor verkeersveiligheid en zorgt ervoor dat verkeerseducatie ook binnen het voorgezet onderwijs een vaste plek krijgt. Binnen VEVO werken scholen, gemeenten en ROV samen aan een geïntegreerde aanpak van de verkeersonveiligheid.

De gemeenten stellen mede namens de provincie Gelderland geld beschikbaar zodat middelbare scholen kosteloos een of twee (afhankelijk van beschikbare middelen) verkeerseducatieprojecten kunnen uitvoeren. Begin vorig jaar is gestart met het opzetten van een VEVO netwerk in Gelderland. De VEVO coördinator informeert en adviseert de scholen en zorgt dat de contactpersonen in contact komen met de aanbieders van projecten. Binnen het VEVO netwerk kunnen scholen ook onderling ervaringen uitwisselen en gezamenlijk activiteiten oppakken. Ook zorgt het netwerk voor koppelingen tussen scholen en gemeenten.

Afsprakenbrief

In een afsprakenbrief worden gemaakte afspraken vastgelegd (wie is contactpersoon, welke project wordt wanneer uitgevoerd en het aantal uitvoeringen). De projecten worden gesubsidieerd, wel vragen we de school om de kosten voor te schieten. Zij kunnen de kosten vervolgens declareren bij de provincie met het declaratieformulier dat bij de afsprakenbrief zit.

Lees meer over subsidies in Gelderland.


VEVO-netwerken Gelderland