VEVO Gelderland

ROV Oost-Nederland bevordert met VEVO (Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs) structurele aandacht voor verkeersveiligheid en zorgt ervoor dat verkeerseducatie ook binnen het voorgezet onderwijs een vaste plek krijgt.

De gemeenten stellen, ook namens de provincie Gelderland, geld beschikbaar. Zo kunnen middelbare scholen kosteloos één of twee (afhankelijk van beschikbare middelen) verkeerseducatieprojecten uitvoeren. De VEVO coördinator informeert en adviseert de scholen. En zorgt dat de school in contact komt met de aanbieders van projecten. Binnen het VEVO netwerk wisselen scholen onderling ervaringen uit. Ook kunnen zij samen activiteiten oppakken. Het netwerk zorgt voor de koppeling tussen scholen en gemeenten.

Afsprakenbrief

De gemaakte afspraken leggen we vast in een brief. Wie is de contactpersoon, welke project wordt wanneer uitgevoerd en hoe vaak gebeurt dit. De projecten worden gesubsidieerd. Wel vragen we de school om de kosten voor te schieten. Zij kunnen deze kosten vervolgens declareren bij de provincie Gelderland, met het declaratieformulier dat bij de afsprakenbrief zit.

Lees meer over subsidies in Gelderland.


VEVO-netwerken Gelderland