VEVO Overijssel

ROV Oost-Nederland bevordert met VEVO (Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs) structurele aandacht voor verkeersveiligheid en zorgt ervoor dat verkeerseducatie ook binnen het voorgezet onderwijs een vaste plek krijgt.

Binnen VEVO werken scholen, gemeenten en ROV samen aan verkeersveiligheid. Gemeenten nemen het initiatief. Zij stellen de kaders en stimuleren scholen om met verkeerseducatie aan de slag te gaan. Dit gebeurt met een convenant, met daarin onder andere een financiële tegemoetkoming.

Doel VEVO netwerken

  • Het bevorderen van structurele aandacht voor verkeersveiligheid tussen de gemeente en de scholen voor voortgezet onderwijs.
  • Het verbeteren van kennis, mentaliteit en gedrag van fietsers in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.

Binnen deze netwerken wisselen scholen onderling ervaringen uit. Ook kunnen ze samen activiteiten oppakken. Het netwerk zorgt voor de koppeling tussen scholen en aanbieders van projecten en tussen scholen en gemeenten.

Ondersteuning ROV Oost-Nederland

ROV Oost-Nederland ondersteunt de verkeersveiligheidscoördinator van gemeenten. Door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, het beschikbaar stellen van materialen, het aanbieden van projecten en het inwerken van de coördinator.

Ondersteuning gemeente

Scholen dienen ieder jaar een werkplan in. De gemeenten beoordeelt dit plan. Dit plan vormt voor de gemeente de legitimiteit om jaarlijks een bijdrage van 1500 euro per school beschikbaar te stellen. Dit bedrag is een compensatie voor de uren die de verkeersveiligheidscoördinator van de school maakt.

Financiële ondersteuning

Per deelnemende school is 500 euro beschikbaar. Dit gebeurt op basis van declaratie. Dit bedrag is bedoeld voor ondersteunende activiteiten (bijvoorbeeld de inhuur van een fietsenmaker bij een 'verlichtingsactie'). De gemeente onderhoudt de contacten met aanbieders en biedt de door ROV Oost-Nederland aangedragen projecten aan bij de school. ROV Oost-Nederland, de provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten ondersteunen het VEVO-project financieel.

​Om deel uit te maken van VEVO, ondertekenen de gemeente en de school een convenant voor onbepaalde tijd. Per school g...

Lees verder