Convenant

​Om deel uit te maken van VEVO, ondertekenen de gemeente en de school een convenant voor onbepaalde tijd. Per school garandeert de gemeente daarmee een financiële tegemoetkoming van 1500 euro per jaar, in ruil voor de inspanning die door de school geleverd wordt.

De verkeersveiligheidscoordinator van de gemeenten is het aanspreekpunt van de school voor ROV Oost-Nederland. De gemeente coördineert de activiteiten op het gebied van verkeerseducatie.

Actieplan veiligheid

De gemeente neemt het VEVO-project op in haar jaarlijkse Actieplan Verkeersveiligheid om een bijdrage te krijgen vanuit de 'Bijdrageregeling Gemeentelijke Verkeersveiligheidsplannen Overijssel'. Daarnaast adviseren we de gemeenten om per deelnemende school 500 euro activiteitengeld per jaar te reserveren.

Volgende