Afstandshulp op het wegdek

14-06-2017

Op vier provinciale wegen in Overijssel zijn tekens in de vorm van een 'dakje'(zogenaamde chevrontekens) op het wegdek aangebracht om weggebruikers te helpen bij het aanhouden van een veilige afstand tot hun voorligger. Voor deze locatie is ook een nieuw bord ontwikkeld. De tekens op de weg en de borden maken weggebruikers bewust van een veilige afstand. Het is een vervolg op de campagne '2 seconden afstand houden' uit 2012.

Onvoldoende afstand houden is een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Vooral bij hogere snelheden hebben we de neiging te weinig afstand aan te houden tot het voertuig voor ons. Weggebruikers accepteren (on)bewust een te hoog risico en worden verrast bij plotseling afremmen van de voorligger. Daarnaast is het inschatten van de remafstand niet altijd makkelijk. Op een 80 km weg is de veilige afstand veel groter dan in de bebouwde kom. Het is daarom niet zo vreemd dat juist op die wegen veel kop-staartbotsingen plaatsvinden. Behalve het onderschatten van de veilige afstand speelt ook haast daarbij een rol. Want gehaaste weggebruikers hebben ook de neiging minder afstand te houden.

Chevrons

De provincie Overijssel heeft op een aantal plaatsen chevrontekens op het wegdek aangebracht. De ruimte tussen 2 chevrons komt overeen met de veilige afstand van minstens 2 seconden bij een snelheid van 80 km/u. Je vindt de tekens op de volgende wegvakken:

  • N342 tussen Oldenzaal en Denekamp
  • N347 bij de afritten Goor en Enter
  • N377tussen de A28 en Nieuwleusen
  • N348 tussen Broekland en Raalte.


Relaxed op weg

Voldoende afstand houden draagt bij aan een ontspannen rijstijl. Het voorkomt kop-staartaanrijdingen en vergroot het gevoel van veiligheid en controle. Naast de chevrons op de weg zijn er nog andere hulpmiddelen om de veilige afstand te bepalen. Kijk voor informatie op www.2seconden.nl.

Een van de vier chevronlocaties: N342 tussen Oldenzaal en Denekamp.


Vervolg op campagne uit 2012

De chevrontekens op het wegdek zijn een vervolg op de campagne '2 seconden afstand houden' uit 2012. Uit de evaluatie bleek dat weggebruikers onvoldoende afstand houden (bumperkleven) als probleem ervaren en dat de 2 seconden regel het meest bekend is. Verder gaven zij aan tekensop de weg, samen met een duidelijk bord, als handig hulpmiddel zien om een veilige afstand tot hun voorganger te houden. Naar aanleiding van de evaluatie heeft de provincie een nieuw en duidelijker bord ontworpen, zijn de chevrontekens opgefrist en zijn er nieuwe chevronlocaties toegevoegd.

Op het onderstaande kaartje vind je de locaties van de chevrontekens.


Vorige Volgende