B.O.M. op school

12-07-2018

Wie kent het niet? Fout geparkeerde auto’s bij basisscholen – liefst zo dicht mogelijk bij de ingang-, ouders en leerlingen die op het trottoir fietsen en overstekende kinderen. Bij menig basisschool heerst chaos net voor en na schooltijd. 

In Zwartsluis pakt men het anders aan. Daar startte vorige maand het allereerste B.O.M. project: kinderen zijn Basisschool OmgevingsManager. Zij leiden de drukte in goede banen. Procesbegeleider Arwin de Hoog vertelt waarom dit een goed idee is. 

Bijzondere pilot

Vanuit de beleidsimpuls verkeersveiligheid van de provincie Overijssel is in januari een unieke pilot gestart: de Basisschool OmgevingsManager (afgekort: B.O.M.). “Een bijzondere pilot”, vertelt procesbegeleider Arwin de Hoog. “De pilot is namelijk tot stand gekomen met hulp van leerlingenraad van basisschool de Aremberg in Zwartsluis. Dus niet bedacht door volwassenen of experts, maar door kinderen uit de bovenbouw van de school. Want wie kunnen nu precies hun eigen problemen in de schoolomgeving het beste omschrijven en oplossingen bedenken? Juist, de kinderen.”

Sparen voor beloningen

“Er is door leerlingen een handboek gemaakt. Hierin staan de spelregels voor het verkeersgedrag in de buurt van de school, de beloningen die met goed gedrag te verdienen zijn en de waarschuwingen of straffen voor slecht gedrag.”In de 7 weken dat de pilot duurde, liepen leerlingen als omgevingsmanagers rondom de school. Het B.O.M. boekje op zak en beloningskaarten voor goed gedrag in de hand. Arwin: “Niemand wil een ‘bekeuring’ van een B.O.M.er, je spaart liever voor een beloning. Want dat is het mooie, met goed gedrag kunnen kinderen bijvoorbeeld voor een B.O.M.beer of zwembadkaartjes sparen. De inzet van B.O.M.’ers werkt. Het verkeersgedrag in de omgeving van de school met 220 leerlingen is verbeterd. Zelfs met 7 parkeerplaatsen minder.” 

Co-creatie

Procesgericht werken, co-creatie, lokaal maatwerk en ouderbetrokkenheid in plaats van standaard verkeerseducatie en verkeersprojecten in de schoolomgeving. De pilot in Zwartsluis laat zien dat het B.O.M. project prima past binnen de beleidsimpuls van de provincie Overijssel en de herijking verkeerseducatie van het ROV Oost-Nederland. “Door op deze manier te werk te gaan, groeit het draagvlak voor initiatieven van de leerlingenraad. En niet onbelangrijk: de kennis van kinderen over het verkeer neemt toe tijdens het proces”, aldus Arwin.

Vervolg

Na de zomervakantie kijkt ROV Oost-Nederland of het B.O.M. project ook ingezet kan worden voor thema’s als de fietsverlichtingsactie, praktijklessen verkeer, avondvierdaagse, en het afscheid van groep 8. Ook krijgen andere gemeenten en scholen in Overijssel in 2019 mogelijk een kans om een B.O.M. proces te doorlopen.

Vorige Volgende