Basisschool Omgevingsmanager: 3e plek Overijsselse Onderwijsprijs

18-02-2019

Het jaar 2019 begon goed voor het ROV. Eind januari was de prijsuitreiking van de Overijsselse Onderwijsprijs. Het verkeerseducatieproject 'De Basisschool Omgevingsmanager' (B.O.M) was een van de genomineerden en wist een derde plaats te bemachtigen! Een mooi resultaat voor een uniek en succesvol project.

De Overijsselse Onderwijsprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan basis- en voortgezet onderwijsscholen. Doel van de prijs is om de creativiteit en inventiviteit in het onderwijs voor het voetlicht te brengen. Een 3e plek is dan ook een groot compliment voor het project.

Werkwijze B.O.M

De Basisschool Omgevingsmanager is ontwikkeld door leerlingen, docenten, ouders en ondersteund vanuit het ROV Oost-Nederland. Uitgangspunten zijn co-creatie, lokaal maatwerk en ouderbetrokkenheid in plaats van een standaard aanpak. Het is gebaseerd op ideeën van de leerlingen en de school zelf.

Verbetering verkeersgedrag

In de aanpak worden leerlingen zelf ’manager’ van het eigen schoolplein. Er is door de leerlingen een handboek gemaakt met spelregels voor het verkeersgedrag rondom de school. Vervolgens controleert een aantal leerlingen als omgevingsmanagers (B.O.M-ers), voor en na schooltijd op onaangekondigde momenten, of de spelregels worden nageleefd. Zij belonen positief verkeersgedrag van medeleerlingen en spreken daar waar nodig leerlingen en ouders aan. Leerlingen en ouders die zich positief gedragen in het verkeer; lopen over de stoep, netjes parkeren, verdienen een stempel die op een spaarkaart gedrukt wordt. Een volle spaarkaart kan ingeleverd worden bij één van de tien lokale sponsoren voor een leuke attentie of een traktatie.

Het werkt

De resultaten laten zien dat de inzet van B.O.M’ers werkt. Het verkeersgedrag in de omgeving van de school waar het project is uitgevoerd, is sterk verbeterd.

Vorige Volgende