Het werk gaat door

24-06-2020

Maart 2020, het begin van de intelligente lockdown. Ook voor de gemeentelijke verkeersveiligheidsadviseur veranderde hun werk van de ene op de andere dag; campagnes gingen niet door, interventies werden afgelast, op straat werd het stil. Michèle van Leest, verkeersveiligheidsadviseur van de gemeente Culemborg en Henk Tromp van de gemeente Hardenberg vertellen over hun werk tijdens én na deze periode.

Voorbereiding opening scholen

Michèle: “Door corona zijn er nieuwe verkeersveiligheidsvraagstukken bijgekomen. Culemborg heeft twee scholen voor Voortgezet Onderwijs met een regionale functie. Iedere dag komen ongeveer 700 leerlingen van buiten Culemborg naar deze scholen. Voordat deze scholen weer open gingen, hebben we veel moeten regelen. Leerlingen die normaal met de trein komen, moesten gaan fietsen of komen nu noodgedwongen met de auto. Hoe hou je voldoende afstand met je fiets op de pont? Wat zijn de regels als je ouders je naar school brengen? We hebben voor alle scholen een memo gemaakt met regels en richtlijnen. Dan is het fijn als het ROV Oost-Nederland zorgt voor landelijk campagnemateriaal om dit te ondersteunen. Met de posters en sjablonen van ‘verantwoord naar school’ dragen we de boodschap ‘geef elkaar de ruimte, ook onderweg’ en ‘hou 1,5 meter afstand’ in Culemborg uit.

Digitale interventies

Henk: “Veel interventies konden afgelopen periode niet worden uitgevoerd. In Hardenberg en Ommen hebben we bijvoorbeeld een opfriscursus rijvaardigheid voor ouderen. Daar is veel belangstelling voor, maar ook die cursus kon niet doorgaan. In de nieuwsbrief van het ROV las ik over een digitaal alternatief. In een filmpje komen verkeersregels en gedrag op de weg aan bod, speciaal voor deze doelgroep. Dat hebben we gedeeld met de belangstellenden. We kregen er veel enthousiaste reacties op.”

Investeren in gedragsbeïnvloeding

Het werk van de verkeersveiligheidsadviseur gaat altijd door. Want aandacht voor verkeersveiligheid blijft belangrijk, zeker nu het land weer van het slot af gaat, scholen weer open zijn en het verkeer weer op gang komt. Dat ervaren ook Michèle en Henk.

Michèle: “Ik vind educatie over verkeersveiligheid erg belangrijk. Het ROV attendeert ons op interessante lessen voor scholieren, zoals het dode hoek-project. Een tijdje geleden nodigde het ROV gemeenteambtenaren uit om zelf aan een training deel te nemen. Ik ging naar een training voor jonge automobilisten. Zo kan ik uit eigen ervaring vertellen waarom zo’n training nut heeft. Goed initiatief!”

Henk: “Ik ben heel blij met de risicogestuurde aanpak vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Niet achteraf handelen, maar proberen te voorkomen. De nieuwe regionale programma’s worden hierop gebaseerd. Helaas zien we dat het aantal ongelukken weer stijgt, met name door meer oudere fietsers op elektrische fietsen. Een mooie taak voor het ROV om extra te investeren in verkeersveiligheid, met name door gedragsbeïnvloeding. Veilig verkeer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid; alleen door samen te werken kunnen we echt successen boeken.”

Educatie en gedragsinterventies

Michèle: “Afleiding in het verkeer blijft een zorg; ik zie veel mensen met een mobiel in de hand op de fiets. En dan hebben we het nog niet eens over alcohol- en lachgasgebruik in het verkeer. Ik ben ervan overtuigd dat verkeersveiligheid kunt verbeteren door educatie en gedragsinterventies. De kinderen die je nu les geeft over verkeersveiligheid zijn de volwassenen van morgen die in de auto stappen. Het is een lange termijn-investering. Het ROV kan die rol prima pakken, samen met ouders, scholen en gemeenten.”

Vorige Volgende