Hoe zinvol is het campagnebord?

13-03-2018

Een bord dat je motiveert om tijdens een feestje een BOB te regelen. Of je stimuleert je fietsverlichting aan te doen, je snelheid aan te passen of onderweg offline te zijn. ROV Oost-Nederland heeft laten onderzoeken hoe effectief campagneborden zijn. Heeft deze vorm van communicatie zin of zijn de borden vooral vervuiling van het straatbeeld? De conclusie is duidelijk: de borden hebben effect… MAAR…  

Uit het adviesdocument van Dijksterhuis en Van Baaren blijkt dat het zeker effect heeft om de weggebruiker met campagneborden aan te sporen tot bepaald gedrag. Maar dan moeten het bord, de locatie en de boodschap wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ebelien Groefsema, adviseur verkeersveiligheid ROV Oost-Nederland: “En wat ons betreft is de voornaamste conclusie: om ervoor te zorgen dat de boodschap van een campagnebord overkomt, is het belangrijk dat het bord onderdeel is van een groter geheel, van een campagnestrategie. Daarom is het zo waardevol om de landelijke campagnekalender aan te houden. Dan wordt de boodschap op de borden aangevuld met campagnespotjes, interventies op straat, handhaving en andere communicatiemiddelen.”

Overijssel vs Gelderland

Op dit moment wordt er in Gelderland en Overijssel op een andere manier met campagneborden omgegaan. “De provincie Overijssel heeft een aantal jaren geleden geïnvesteerd in duurzame campagneborden voor eigen provinciale wegen én voor alle Overijsselse gemeenten. En de regie voor de campagnevoering over verkeersveiligheid bij het ROV neergelegd. Gemeenten beheren en wisselen zelf de borden. Bij ons kunnen ze daarnaast nog ondersteunend campagnemateriaal zoals posters of folders bestellen.” 

In Gelderland maakt een klein aantal gemeenten gebruik van papieren posters in frames langs de weg. “De posters worden besteld via de bestellijst van ons. Daarnaast ontwikkelt de provincie eigen campagneborden voor de provinciale wegen in Gelderland.”

Voor- en nadelen

De manier van werken in beide provincies heeft voor- en nadelen. Zo is mooi dat in Overijssel samen met de gemeenten eenduidig en gelijktijdig de kalender voor de verkeersveiligheidscampagnes wordt gehanteerd. “Nadeel is dat campagnebeelden veranderen en duurzame borden dus verouderen. Doordat enkele gemeenten in Gelderland met posters werken, wordt hier vaker gebruikgemaakt van actuele beeldmerken. Dat is positief. Wel is het zo dat niet alle Gelderse gemeenten campagneposters gebruiken of dat er soms hele oude en verweerde verkeersveiligheidscampagnes langs de weg staan.” Leuk om te zien: gemeenten in beide provincies maken gebruik van dynamische borden om een verkeersveiligheidscampagne onder de aandacht te brengen. Ook hier liggen dus nog mogelijkheden. 

In overleg

ROV Oost-Nederland wil dit jaar graag in gesprek met alle gemeenten in Oost-Nederland. Om samen te kijken wat we met het advies dat er nu ligt, kunnen. En tot een plan van aanpak te komen. Een plan om in zowel Gelderland als Overijssel de campagneborden zo effectief mogelijk in te zetten op basis van de landelijke campagnekalender voor verkeersveiligheid. De rapportage die er nu ligt is daar een mooie basis voor. Wordt vervolgd! 

Vorige Volgende