Minder verkeersdoden in 2017 in Oost-Nederland

07-05-2018

In het Nederlandse verkeer vielen vorig jaar 613 doden, een lichte daling ten opzichte van 2016. Toen was waren dit er 629. Ook in Oost-Nederland daalde het aantal verkeersdoden: van 157 in 2016 naar 148 in 2017. In Gelderland daalde het aantal van 98 (2016) naar 83 (2017), in Overijssel steeg het aantal van 59 (2016) naar 65 (2017). 

De daling in Oost-Nederland past in het landelijke beeld. Daarbij moet worden aangetekend dat de cijfers jaarlijks sterk kunnen fluctueren. Het blijven momentopnames en daarom is het verstandig om de ontwikkeling ook over een langere periode te volgen (zie grafiek, bron: CBS).

Daling lijkt te stagneren

Al ligt het aantal verkeersdoden in 2017 ruim 40% lager dan aan het begin van deze eeuw, de daling lijkt de laatste jaren te stagneren. Deze ontwikkeling is ook landelijk te zien. Daarbij neemt het aantal ernstig verkeersgewonden flink toe. Dit aantal ligt zo’n 30% hoger dan aan het begin van deze eeuw.

Onze inzet voor de verkeersveiligheid blijft hard nodig. We richten ons op de thema’s rijden onder invloed, snelheid en afleiding. Dat doen we bijvoorbeeld met ons integrale programma Rijden Zonder Invloed, met praktijkdagen voor beginnende automobilisten en met acties/campagnes op scholen om het smartphonegebruik op de fiets te verminderen. 

Vergrijzing

Het aantal ouderen neemt toe en ze blijven langer mobiel, tot op zeer hoge leeftijd. Deze vergrijzing zie je terug in de cijfers. Bijna de helft van de verkeersdoden in 2017 was ouder dan 60 jaar. Ruim 35% was zelfs ouder dan 70 jaar! Ouderen zijn op zich niet vaker betrokken bij ongevallen, maar ze zijn wel heel kwetsbaar, waardoor ongevallen met ouderen vaak een ernstige afloop hebben. De activiteiten van het ROV zijn er dan ook op gericht om de oudere zich van deze kwetsbaarheid bewust te maken en tips te geven hoe hiermee het beste kan worden omgegaan. Dat gebeurt bij de autorijvaardigheidsritten en de fiets/e-bike informatiedagen voor senioren die in de regio plaatsvinden.

Vorige Volgende