Nieuwe gezichten

08-11-2018

Een pensionering, een nieuwe studie en een andere baan. Er is nogal wat veranderd binnen de ROV-gelederen. Zo vertrokken er drie collega’s maar kregen we er ook een stel nieuwe bij.

Afgelopen zomer ging collega Gerard Kern met pensioen en startte VEVO-coördinator Frederike Demmers met een studie. En dat is niet alles, vanaf begin deze maand kreeg Ebelien Groefsema een andere functie binnen provincie Overijssel. Zij wordt thematrekker verkeersveiligheid bij de afdeling Ruimte en Bereikbaarheid (hierover meer in een volgende nieuwsbrief).

Gelukkig kregen we vanuit provincie Gelderland versterking van Linda Looijmans en Erik Fikkert. Daarnaast heeft Albertine Duiven deels een nieuwe rol. En er zijn twee regio coördinatoren aangesteld voor de provincie Overijssel. Twee oude bekenden: Marco Oving en Heidy van Essen.

Wie doet wat?

  • Heidy van Essen: Regio Coördinator Verkeersveiligheid Overijssel, regio Twente
  • Erik Fikkert: contactpersoon voor de thema's Ouderen en Herijking verkeerseducatie
  • Albertine Duiven: contactpersoon voor communicatie en coördinator VEVO,
  • Linda Looijmans: contactpersoon voor de thema’s Afleiding en Jonge automobilisten.
  • Marco Oving: Regio Coördinator Verkeersveiligheid Overijssel, regio West-Overijssel. En (voorlopig) contactpersoon voor scholen Gelderland.

Overzicht alle collega's

Wil je meer weten over deze nieuwe collega’s? Erik Fikkert stelt zich in deze nieuwsbrief aan je voor. De anderen komen in volgende edities aan de beurt!

Kijk hier voor een volledig overzicht van onze medewerker en werkzaamheden.

Vorige Volgende