Project ‘Veilig bezorgen’ effectief in tegengaan overlast bezorgscooters

28-03-2019

De overlast van bezorgscooters in de binnenstad van Harderwijk is afgenomen. Dat blijkt uit een evaluatie van het project ‘Veilig bezorgen’. Ruim 70% van de ondervraagden geeft aan dat de overlast is afgenomen. In juni 2018 is het project ‘Veilig bezorgen’ in Harderwijk gestart. Het doel was overlast en onveilig verkeersgedrag van scooter- en brommerrijders van bezorgbedrijven terug te dringen.

Project ‘Veilig bezorgen’

De start van het project vond plaats samen met bijna alle horecaondernemers in Harderwijk met bezorgscooters. Er was landelijke media-aandacht voor het project. “Het is mooi dat we in Harderwijk door de inzet van het project ‘Veilig bezorgen’ het op straat veiliger is geworden en we minder overlast zijn gaan ervaren. Doordat het project ook landelijke bekendheid krijgt, kunnen ook andere gemeenten hier hun voordeel mee doen”, aldus burgemeester Harm-Jan van Schaik. Als onderdeel van het project zijn er cursussen voor bezorgers aangeboden. De eerste fase van het project was een praktijkcursus voor bezorgers. Die was vooral gericht op bewustwording van risico’s en overlast gevend gedrag in het verkeer. Van de 13 bezorgbedrijven die bij de start hun handtekening hebben gezet hebben uiteindelijk 8 bedrijven hun bezorgers laten deelnemen aan de cursussen. In de tweede fase van het project werd handhaving ingezet. Van half september tot december 2018 waren de politie en gemeentelijke handhavers nog alerter op (on)veilig rijgedrag van scooter- en brommerrijders van bezorgbedrijven. Het ging daarbij om dagelijks controles maar ook een aantal grote controles

Aanleiding en vervolg

Scooter- en brommerrijders van bezorgbedrijven raken steeds vaker in opspraak door onveilig gedrag. Oorzaken zijn bijvoorbeeld afleiding, een te hoge snelheid, te weinig oog voor de situatie en het niet verlenen van voorrang. Om het onveilige gedrag terug te dringen, heeft het ROV Oost-Nederland de aanpak ‘Veilig bezorgen’ ontwikkeld. Gemeente en ROV zien een duidelijke meerwaarde van het project. “Ik zie het als een uitdaging om met het ROV, politie en de betrokken ondernemers met dit project door te gaan”, aldus de burgemeester van Harderwijk.

Initiatiefnemers

In Harderwijk werken gemeente, horeca, politie en bewoners samen in de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) om de veiligheid te vergroten en overlast op straat te verminderen. Eén van de projecten is ‘Veilig bezorgen’. ROV Oost-Nederland heeft kennis en expertise ingebracht. Zo is in samenwerking met alle partijen het project ‘Veilig bezorgen’ tot stand gekomen.

Vorige Volgende

Deel dit artikel