Startsein project ‘Veilig bezorgen’ Harderwijk

02-07-2018

Vandaag start het project ‘Veilig bezorgen’ in de gemeente Harderwijk. Het doel: de overlast en het onveilige verkeersgedrag van scooter- en brommerberijders van bezorgbedrijven terugdringen.

Project Veilig bezorgen 

In Harderwijk werken gemeente, horeca, politie en bewoners samen in de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) om de veiligheid te vergroten en overlast op straat te verminderen. Eén van de speerpunten is het terugdringen van de overlast en het onveilig rijgedrag van bestuurders van scooters en brommers van bezorgbedrijven.

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland is gevraagd om hun kennis en expertise in te zetten en zo is in samenwerking met alle partijen het project ‘Veilig bezorgen’ tot stand gekomen. 

Burgemeester van Schaik: “Overlast en gevaarlijke situaties door het rijgedrag van brommer- en scooterrijders in Harderwijk kan en mag niet. Belangrijk is dat we krachten bundelen om overlast en onveilige situaties tegen te gaan. Gezamenlijk is een aanpak ontwikkeld met een voorlichtingstraject, een praktijkcursus en controles om het gedrag van de bezorgers positief te beïnvloeden.”

Vorige Volgende