Communicatie

Communicatie is een belangrijk onderdeel van het verkeersveiligheidsbeleid. Het belangrijkste doel van communicatie is door het uitwisselen van informatie begrip en bekendheid te creëren en om de motivatie van weggebruikers voor veilig gedrag te bevorderen. De eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Communicatiemiddelen

De middelen zijn: regionale campagnes en gerichte voorlichting over de diverse verkeersveiligheidsthema's. Hierbij worden ook sociale media ingezet. Sociale media zijn niet alleen geschikt voor het verspreiden van informatie, ook kunnen ze gebruikt worden voor community vorming en het stimuleren van een dialoog rond verkeersveiligheid.

Bij de uitvoering richt het ROV Oost-Nederland zich primair op ondersteunen van haar partners, die zelf een publieksfunctie hebben die ze vanuit hun eigen verantwoordelijkheid invullen. Wij ondersteunen deze partners bij het invullen van deze verantwoordelijkheid door het bieden van een platform voor afstemming en kennisuitwisseling.