Educatie

Een andere manier om het gedrag van (toekomstige) weggebruikers te beïnvloeden is educatie. We laten hierbij de aanpak voor permanente verkeerseducatie steeds meer los en focussen ons op het gedrag van kinderen, jongeren en volwassenen in het verkeer. En natuurlijk op het beïnvloeden van dit gedrag.

Een manier hiervoor is educatie, bijvoorbeeld op scholen. Door gerichte verkeersveiligheidsprojecten leren kinderenen jongeren hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer en welk gevolg bepaald gedrag heeft. We bieden ze kennis en leren ze vaardigheden.

Omdat je nooit te oud bent om te leren, hebben we verkeersveiligheidsprojecten voor kinderen van 4 tot ouderen van 99 jaar! Kijk voor meer informatie over de projecten in bij het onderdeel educatie.