Infrastructuur

​De inrichting van een weg bepaalt voor een groot deel hoe de weggebruiker zich op die weg gedraagt. De ideale weg is zo vormgegeven dat het voor de weggebruiker duidelijk is wat er precies van hem of haar verwacht wordt.

Het ROV Oost-Nederland stimuleert en ondersteunt een goede infrastructurele aanpak bij de wegbeheerders in Overijssel en Gelderland. Onze aanpak is integraal: we koppelen infrastructuur aan educatie, communicatie en handhaving. Daarbij is 'Duurzaam Veilig' het uitgangspunt, al hebben wij hier twee belangrijke aanvullingen op:

  • meer aandacht voor de beleving van de weggebruiker en de mogelijkheden voor onbewuste beïnvloeding daarbij betrekken;
  • stimuleren en ondersteunen van een integrale aanpak, waarbij gezocht wordt naar oplossingen waar draagvlak voor is. Hierbij kijken we naar leefbaarheid, veiligheid en economische aspecten.


Wat bieden wij?

Ondersteuning op het gebied van de infrastructuur wordt vooral ingevuld door het faciliteren van kennisoverdracht en de kansen die de koppeling tussen infrastructuur, educatie, communicatie en handhaving biedt. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan de fietsinfrastructuur.