Duurzaam veilig

'Duurzaam Veilig' wegverkeer staat voor een structurele en preventieve aanpak waarbij het doel is fouten van weggebruikers te voorkomen en de gevolgen van een gemaakte fout zoveel mogelijk te beperken.

Duurzaam Veilig heeft als doel de weggebruiker zo min mogelijk fouten te laten maken en de gevolgen van een gemaakte fout zoveel mogelijk te beperken. Bij deze aanpak is verkeersveiligheid een vanzelfsprekend onderdeel van de ruimtelijke ordening, de vormgeving van de infrastructuur en het gedrag van verkeersdeelnemers. Het gaat hier om infrastructuur, regelgeving, handhaving, educatie en kennisoverdracht.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van het project Duurzaam Veilig zijn:

  • Voorkom onbedoeld gebruik van de infrastructuur (denk aan sluipverkeer).
  • Voorkom ontmoetingen met hoge snelheids-, richting- en massaverschillen.
  • Voorkom onzeker gedrag van verkeersdeelnemers.

Door met Duurzaam Veilig

Het vervolg op Duurzaam Veilig is het project Door met Duurzaam veilig. De nadruk lig niet langer alleen op de infrastructuur maar meer om alles daaromheen. Denk aan voertuigen, Intelligente Transportsystemen, regelgeving en handhaving en last but not least educatie. Het project richt zich op specifieke probleemgebieden en doelgroepen: snelheid, alcohol en drugs, jongeren, fietsers en voetgangers, gemotoriseerde tweewielers en goederenvervoer.

Meer informatie