De Vallei

Hier vind je informatie over de budgetten en verkeerseducatieprojecten die beschikbaar zijn in deze regio. Voor het basisonderwijs zijn er specifieke projecten die binnen het budget volledig worden gefinancierd. Hierbij geldt dat ieder project slechts een aantal keer kan worden ingezet. Voor het middelbaar onderwijs is budget beschikbaar gesteld, waarbij middelbare scholen zelf mogen bepalen welk project zij willen uitvoeren.

Basisonderwijs

Neem voor meer informatie over bovenstaande projecten contact op met Marco Oving.

Voortgezet onderwijs

De gemeenten stellen mede namens de provincie Gelderland geld beschikbaar zodat middelbare scholen kosteloos een of twee (afhankelijk van beschikbare middelen) verkeerseducatieprojecten kunnen uitvoeren. Bekijk het projectenoverzicht

Vorige Volgende