Gelderland

Jaarlijks stellen de provincie Gelderland en de zes regiogemeenten geld beschikbaar voor verkeerseducatieprojecten voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Voor een aantal projecten wordt regionaal bepaald of er budget beschikbaar is en hoeveel. Kijk voor meer informatie over de situatie per regio/gemeente in het overzicht hieronder.

Hier vind je informatie over de budgetten en verkeerseducatieprojecten die beschikbaar zijn in deze regio. Voor het ba...

Lees verder

Hier vind je informatie over de budgetten en verkeerseducatieprojecten die beschikbaar zijn in deze regio. Voor het ba...

Lees verder