Regio Arnhem Nijmegen

Hier vind je informatie over de budgetten en verkeerseducatieprojecten die beschikbaar zijn in deze regio. Voor het basisonderwijs zijn er specifieke projecten die binnen het budget volledig worden gefinancierd. Hierbij geldt dat ieder project slechts een aantal keer kan worden ingezet. Voor het middelbaar onderwijs is budget beschikbaar gesteld, waarbij middelbare scholen zelf mogen bepalen welk project zij willen uitvoeren.

Basisonderwijs

Wil je je aanmelden voor een van de projecten? Klik op een link in het lijstje hieronder.


Ook is er budget voor acties gericht op de verbetering van verkeersveiligheid in de directe schoolomgeving. Neem voor meer informatie over bovenstaande projecten en over deze acties contact op met Marco Oving of kijk in ons projectenoverzicht.

Voortgezet onderwijs

De gemeenten stellen mede namens de provincie Gelderland geld beschikbaar zodat middelbare scholen kosteloos een of twee (afhankelijk van beschikbare middelen) verkeerseducatieprojecten kunnen uitvoeren. Bekijk het projectenoverzicht

Vorige Volgende