Feiten en cijfers

​De verkeersonveiligheid door rijden onder invloed is groot. Een aantal feiten en cijfers...

Alcohol

De SWOV heeft berekend dat naar schatting 12% - 23% van alle verkeersdoden alcohol gerelateerd is. Deze schatting is niet heel precies vanwege het onzekere karakter van de onderliggende data. Vertaald naar Oost-Nederland betekent dit dat er jaarlijks bij 14 tot 33 dodelijke verkeersslachtoffers alcohol in het spel is. Ervan uitgaande dat het aandeel ernstig verkeersgewonden gerelateerd aan het gebruik van alcohol in dezelfde range ligt, gaat het voor Oost-Nederland om 500 tot 1000 ernstig verkeersgewonden. Daarnaast is sprake van veel materiële schade en veel ‘bijna ongelukken’. Kortom, de verkeersonveiligheid door rijden onder invloed is groot.

 

Drugs en medicijnen

Ook drugsgebruik leidt tot hogere risico’s in het verkeer. Met name het gebruik van meerdere soorten drugs, of drugs in combinatie met alcohol blijkt sterk risico verhogend te zijn. Ook hiervan is het cijfermateriaal nog beperkt, aangezien het meten van drugs in het lichaam (zeker in het verleden) lastig was. Wel blijkt uit onderzoek dat ongeveer 4% van de Europese automobilisten met drugs en/of geneesmiddelen in het lichaam aan het verkeer deelneemt. Voor Nederland ligt dit percentage iets lager: 3,4%. Een eerste indicatie van het aantal slachtoffers komt uit een ziekenhuisstudie. Ongeveer 10% van de ernstig gewonde autobestuurders was positief voor drugs (bron: factsheets SWOV).