Basisonderwijs

Om kinderen te leren hoe zij op een veilige manier deelnemen aan het verkeer, zijn er diverse lesmethodes en projecten ontwikkeld. Deze pagina’s geven een overzicht van verschillende methodes en projecten. Ook vind je er achtergrondinformatie over het gedrag van kinderen in het verkeer.

Wat vind je hier?

Allereerst vind je hier een overzicht van de diverse projecten voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool. De meeste projecten worden op school uitgevoerd. Sommige projecten worden door de eigen leerkracht begeleid. Bij andere projecten komen er speciaal opgeleide instructeurs naar de school. Een aantal projecten is (deels) gesubsidieerd.

Ook bieden we informatie over diverse verkeersmethodes. Het gebruik van een verkeersmethode zorgt voor structurele aandacht voor verkeerseducatie. Dit is belangrijk voor het vergroten van bijvoorbeeld de kennis en vaardigheden in het verkeer bij kinderen. Veel vaardigheden en beperkingen van kinderen gebonden aan leeftijd en ervaring. ROV Oost-Nederland heeft daarom een aantal leeftijdsspecifieke vaardigheden van kinderen in het verkeer op een rij gezet. Daarnaast vind je op onze website ook een aantal nuttige filmpjes en links over verkeersveiligheid. De filmpjes kunnen een aanvulling zijn op de reguliere verkeersles op school of thuis.

Verkeerskalender

Een handig hulpmiddel is de verkeerskalender, een interessante kalender voor kinderen van groep 1 tot en met 4. Klik op onderstaande foto voor meer informatie over de kalender.

Ga naar de Verkeerskalender

Nieuws en inspiratie

Hieronder vind je het laatste nieuws over verkeerseducatie in het basisonderwijs en een aantal bruikbare schoolkrantartikelen over kinderen en verkeer. Je kunt deze artikelen vrij gebruiken, bijvoorbeeld in de schoolkrant of op de website van jouw school.