Voortgezet onderwijs

Jongeren van 12 - 16 jaar (en dan vooral jongens) nemen vaak grotere risico's. Daarnaast is goedkeuring door leeftijdsgenoten zo belangrijk, dat zij zich laten meeslepen in gevaarlijke situaties.

Als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan wordt de afstand die zij moeten afleggen om op school te komen vaak langer. Ineens krijgen zij te maken met nieuwe en soms complexe verkeerssituaties.

VEVO

ROV Oost-Nederland bevordert met VEVO (Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs) structurele aandacht voor verkeersveiligheid en zorgt ervoor dat verkeerseducatie ook binnen het voorgezet onderwijs een vast plek krijgt. Doordat verkeerseducatie binnen het voortgezet onderwijs geen verplichte leerstof is, komen jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar niet of nauwelijks met verkeerseducatie in aanraking. Juist voor deze jongeren is verkeersonderwijs van groot belang:

  • Veel jongeren binnen deze leeftijdscategorie raken betrokken bij een fiets- of bromfietsongeval in het verkeer.
  • De overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs vergroot hun actieradius, waardoor zij vaker en verder fietsen.
  • Zij krijgen te maken met ingewikkelder verkeerssituaties: de rijsnelheden van het overige verkeer liggen hoger en er zijn meer 'conflicten' tussen langzaam en snelverkeer.
  • Het nemen van eigen verantwoordelijkheid speelt een belangrijke rol binnen deze leeftijdsgroep; de groepsdruk is groot, het is van groot belang dat zij een juiste risicoperceptie ontwikkelen.


Binnen VEVO werken scholen, gemeenten en ROV samen aan een geïntegreerde aanpak van de verkeersonveiligheid. Zowel in Overijssel als in Gelderland worden scholen gestimuleerd om jaarlijks aandacht te geven aan verkeersveiligheid.