Voortgezet onderwijs

Jongeren van 12 - 16 jaar (en dan vooral jongens) nemen vaak risico. Ook is goedkeuring door leeftijdsgenoten belangrijk. Daarom laten ze zich makkelijk meeslepen in gevaarlijke situaties.

Als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, moeten ze vaak verder fietsen om op school te komen. Ineens krijgen zij te maken met nieuwe en soms moeilijke verkeerssituaties.

Waarom VEVO

ROV Oost-Nederland bevordert met VEVO (Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs) structurele aandacht voor verkeersveiligheid. Wij willen dat verkeerseducatie een vaste plek krijgt binnen het voortgezet onderwijs.

Verkeerseducatie is geen verplichte leerstof op de middelbare school. Daarom komen jongeren van 12 tot 18 jaar er niet of nauwelijks mee in aanraking. Terwijl juist voor deze jongeren verkeersonderwijs van groot belang is.

Waarom is verkeerseducatie belangrijk?

  • Veel jongeren binnen deze leeftijdscategorie raken betrokken bij een fiets- of bromfietsongeval in het verkeer.
  • De overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs vergroot hun actieradius, waardoor zij vaker en verder fietsen.
  • Zij krijgen te maken met ingewikkelde verkeerssituaties: de rijsnelheden van het overige verkeer liggen hoger en er zijn meer 'conflicten' tussen langzaam en snelverkeer.
  • Het nemen van eigen verantwoordelijkheid speelt een belangrijke rol binnen deze leeftijdsgroep; de groepsdruk is groot, het is van groot belang dat zij een juiste risicoperceptie ontwikkelen.

Binnen VEVO werken scholen, gemeenten en ROV samen aan een geïntegreerde aanpak van de verkeersonveiligheid. Zowel in Overijssel als in Gelderland worden scholen gestimuleerd om jaarlijks aandacht te geven aan verkeersveiligheid.