Focus

Iedereen elke dag weer veilig thuis. Dat is onze ambitie. En daarbij richten we ons op kwetsbare doelgroepen (risicodoelgroepen) en zetten extra in op het meest gevaarlijke gedrag (risicogedrag) in het verkeer. Onderstaande groepen en gedragen hebben onze focus.

Rijden onder invloed

RISICOGEDRAG - Rijden onder invloed van alcohol is één van de belangrijkste oorzaken van ernstige verkeersongevallen in Nederland. ROV Oost-Nederland wil het rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen – en de gevolgen daarvan – sterk verminderen.

Ga verder

Afleiding

RISICOGEDRAG - Afleiding door smartphones wordt een steeds groter probleem in het verkeer. Dit jaar ontwikkelen wij een aanpak, gebaseerd op het convenant 'veilig gebruik smartfuncties in het verkeer'. Wordt vervolgd.

Ga verder

Snelheid

RISICOGEDRAG - Snelheid speelt bij ongeveer 30% van alle verkeersongevallen een rol. Bij een hogere snelheid neemt de kan op een ongeval toe en ook de ernst van het ongeval is vaak groter naarmate er harder gereden wordt.

Ga verder

Jonge bestuurders

RISICODOELGROEP - Jongeren nemen veel risico’s in het verkeer, zijn gevoeliger voor groepsdruk en hebben vaak weinig rijervaring. Dit zorgt voor veel ongevallen.

Ga verder

Fietsers

RISICODOELGROEP - ROV Oost-Nederland wil dat iedereen veilig op de fiets aan het verkeer kan deelnemen. Jong en oud!

Ga verder

Ouderen

RISICODOELGROEP - Ouderen zijn langer mobiel, maar hun reactiesnelheid en fysieke gesteldheid nemen af. Omdat we dit in de ongevallencijfers terugzien, focussen wij in 2018 op de oudere weggebruiker.

Ga verder