Focus

We richten ons op kwetsbare doelgroepen en zetten extra in op het meest gevaarlijke gedrag in het verkeer. Wij focussen ons op onderstaande zaken.

Rijden onder invloed

Rijden onder invloed van alcohol is één van de belangrijkste oorzaken van ernstige verkeersongevallen in Nederland. ROV Oost-Nederland wil het rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen – en de gevolgen daarvan – sterk verminderen.

Ga verder

Fietsers

ROV Oost-Nederland wil dat iedereen veilig op de fiets aan het verkeer kan deelnemen. Jong en oud!

Ga verder

Jonge bestuurders

Jongeren nemen veel risico’s in het verkeer, zijn gevoeliger voor groepsdruk en hebben vaak weinig rijervaring. Dit zorgt voor veel ongevallen.

Ga verder

Snelheid

Snelheid speelt bij ongeveer 30% van alle verkeersongevallen een rol. Bij een hogere snelheid neemt de kan op een ongeval toe en ook de ernst van het ongeval is vaak groter naarmate er harder gereden wordt.

Ga verder

Afleiding

Afleiding door smartphone wordt een steeds groter probleem in het verkeer. Dit jaar ontwikkelen wij een aanpak, gebaseerd op het convenant 'veilig gebruik smartfuncties in het verkeer'. Wordt vervolgd.

Ga verder

Ouderen

Ouderen zijn langer mobiel, maar hun reactiesnelheid en fysieke gesteldheid nemen af. Omdat we dit in de ongevallencijfers terugzien, focussen wij in 2018 op de oudere weggebruiker.

Ga verder