Naar hoofdinhoud
Logo ROV Oost-Nederland

Educatie

Om kinderen en jongeren te leren hoe zij op een veilige manier deelnemen aan het verkeer, zijn er diverse lesmethodes en projecten ontwikkeld.

Het gebruik van een lesmethode zorgt voor structurele aandacht voor verkeerseducatie. Dit is belangrijk: het vergroot de verkeerskennis, vaardigheden en inzicht van kinderen en jongeren. Daarom stimuleert ROV Oost-Nederland het verkeersonderwijs.

Leeftijd

Bij verkeerseducatie wordt rekening gehouden met de leeftijd van de leerlingen. Wat zij wel of niet kunnen, heeft vaak te maken met hun leeftijd. En met de ervaringen die ze hebben opgedaan.

Aanbod projecten

Er zijn projecten voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Hoe de financiering is geregeld verschilt per provincie.