Over ons

ROV Oost-Nederland is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met onze kennis van verkeersveiligheid en van Oost-Nederland brengen we de juiste partners bij elkaar en initiëren we projecten. We richten ons daarbij op gedragsbeïnvloeding van weggebruikers. Onze ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis! ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland.

Wie zijn wij?

Ieder verkeersslachtoffer is er één teveel. ROV Oost-Nederland gaat de strijd aan met verkeersonveiligheid in Gelderland en Overijssel. We zijn een netwerkorganisatie. Een organisatie die partijen verbindt, kennis verzamelt en verkeersveiligheidsprojecten mogelijk maakt. We werken samen met marktpartijen en partners aan betere projecten en een groter bereik van onze campagnes. Want onze missie is 'een verkeersveilig Oost-Nederland', daar gaan we voor.

Ons uitgangspunt is het beïnvloeden van het gedrag van de weggebruiker. Want 95% van alle verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. Onze ambitie is om verkeersveiligheid hoger op de agenda te krijgen en de krachten te bundelen. ROV Oost-Nederland heeft veel kennis in huis en die kennis delen we graag met onze partners. We beschikken over cijfer- en kaartmateriaal, hebben kennis op het gebied van gedragsbeïnvloeding en over de aanpak van verkeersveiligheidsprojecten.

ROV Oost-Nederland focust zich op een aantal doelgroepen en thema's.