Naar hoofdinhoud
Logo ROV Oost-Nederland

Over ons

Iedereen elke dag weer veilig thuis. Daar gaan wij voor. Want ieder verkeersslachtoffer is er één teveel. Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid - kortweg ROV Oost-Nederland - is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met onze kennis van verkeersveiligheid en van Oost-Nederland brengen we de juiste partners bij elkaar en initiëren we projecten. We richten ons daarbij op gedragsbeïnvloeding van weggebruikers.

Wie zijn wij

ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland. We zijn een netwerkorganisatie die partijen verbindt, kennis verzamelt en verkeersveiligheidsprojecten mogelijk maakt. Dat doen we samen met onze landelijke en regionale verkeersveiligheidspartners. Wij willen kennis ontwikkelen en overdragen. Daarbij werken wij samen met kennisinstellingen als SWOV en CROW-KpVV.

Iedereen elke dag weer veilig thuis

Ons uitgangspunt is het beïnvloeden van het gedrag van de weggebruiker. Want 95% van alle verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. Onze ambitie is ‘Iedereen elke dag weer veilig thuis’. En wij willen verkeersveiligheid hoger op de agenda krijgen en de krachten bundelen. ROV Oost-Nederland heeft veel kennis in huis en die kennis delen we graag met onze partners. We beschikken over cijfer- en kaartmateriaal, hebben kennis op het gebied van gedragsbeïnvloeding en over de aanpak van verkeersveiligheidsprojecten. We hebben extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, jongeren en kinderen. Dit zie je terug in onze focus.