Overijssel

Jaarlijks stellen de provincie Overijssel en (voormalig) Regio Twente subsidiebudgetten beschikbaar aan de Overijsselse gemeenten voor verkeersveiligheidsprojecten op het gebied van educatie en communicatie.

Zij hebben ieder afzonderlijk voor de gemeenten in hun werkgebied een lijst vastgesteld met projecten die in aanmerking kunnen komen voor een subsidiebijdrage van 75%, 50% of 25% van de projectkosten. Voor subsidievragen kun je je rechtstreeks tot de contactpersoon bij de gemeente melden.

Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs - VEVO

De provincies en de gemeenten stimuleren de structurele aandacht voor verkeerseducatie op scholen voor voortgezet onderwijs, door hen zowel praktisch als financieel te ondersteunen. Samen met de school werken zij aan een geïntegreerde aanpak van de verkeersonveiligheid.

Convenant

De gemeenten nemen het initiatief door een verkeersveiligheidsstructuur neer te zetten. De school sluit een convenant met de gemeente en krijgt een financiële tegemoetkoming van 1500,- voor de taakuren van de verkeersveiligheidscoördinator (VCO´er). De provincie ondersteunt de VCO´er met een inwerkprogramma, organiseert netwerkbijeenkomsten, stelt materiaal beschikbaar en biedt projecten aan. Ook wordt per deelnemende school een bedrag van 500 euro op declaratiebasis ter beschikking gesteld voor ondersteunende activiteiten.