Werkwijze

Wij zijn een samenwerkingsorganisatie van de provincies Gelderland en Overijssel. Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid is regisseur, aanjager en partner in verkeersveiligheid gericht op gedragsbeïnvloeding.

Met onze landelijke en regionale verkeersveiligheidspartners willen wij Gelderland en Overijssel zo verkeersveilig mogelijk maken. Onze partners zijn onder andere de gemeenten, politie, OM, Rijkswaterstaat, Veilig Verkeer Nederland en de andere ROV's. Wij willen kennis ontwikkelen en overdragen. Daarbij werken wij samen met kennisinstellingen als SWOV en CROW-KpVV.

Brochure

Meerjarenprogramma 2018 - 2021

Met ons meerjarenprogramma zetten we ons nog effectiever en efficiënter in voor de verkeersveiligheid in Oost-Nederland. We werken zo toe naar een duurzame en structurele aanpak met een duidelijke focus in het beleid en de uitvoering.

Werkplan

Ons werkplan is onderdeel van het meerjarenprogramma. In het werkplan lees je onze activiteiten voor 2018.

Download het meerjarenprogramma 2018-2021 met daarin het werkplan voor 2018. Het werkplan 2019 volgt.

Jaarverslag

In ons jaarverslag lees je wat we gedaan hebben en wat de resultaten hiervan zijn.