Fietsers

ROV Oost-Nederland wil dat iedereen veilig op de fiets aan het verkeer kan deelnemen. We onderscheiden vijf doelgroepen: kinderen, jongeren, studenten, volwassenen en ouderen. Elke doelgroep vraagt een eigen benadering om het bereik van de inspanningen zo groot mogelijk te maken.

Het uiteindelijke doel is een innovatief, effectief en samenhangend programma 'Fietsers', waarmee enerzijds het fietsgebruik wordt gestimuleerd en anderzijds de fietsveiligheid wordt bevorderd.

We focussen ons op een aantal thema's namelijk:

  • Een goede aansluiting bij en verbinding met de fietsstimuleringsprogramma's van Gelderland en Overijssel
  • Het doorvoeren van de herijking verkeerseducatie, met name bij de doelgroepen kinderen en jongeren
  • Voor de oudere fietser een uitwerking van de aanpak met assessments
  • Rekening houden met de nieuwste inzichten rond ITS/ICT en fietsers
  • Het (vooralsnog) continueren van de fietsgerelateerde campagnes, zoals fietsmodus, fietsverlichting en de scholen zijn weer begonnen
  • Veel aandacht voor fietsgerelateerde interventies in de regionale werkplannen
  • Aandacht voor gevaren smartphone gebruik tijdens fietsen (fietsmodus e.a.)