Fietsers

ROV Oost-Nederland wil dat iedereen veilig op de fiets aan het verkeer kan deelnemen. Daarom werken we aan een innovatief, effectief en samenhangend fietsprogramma. Hiermee bevorderen we de fietsveiligheid in Oost-Nederland. En we zoeken aansluiting bij de verschillende programma’s die het fietsgebruik stimuleren.

Waarom focussen op fietsers?

De meeste ongevallen met fietsers gebeuren binnen de bebouwde kom. Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Vanwege het verschil in snelheid en grootte met het overige verkeer. Kinderen en schoolgaande jeugd maken vaak gebruik van de fiets om van a naar b te komen.

Leeftijd fietsslachtoffers

Veel verkeersslachtoffers zijn fietsers tussen de 12 en 17 jaar en 60-plussers. Vooral 75-plussers hebben een verhoogde kans om in het ziekenhuis te belanden, of te overlijden, als zij bij een fietsongeval betrokken zijn.

Benadering doelgroepen

We richten ons op vijf verschillende groepen fietsers: kinderen, jongeren, jongvolwassenen (studenten), volwassenen en ouderen. Elke doelgroep vraagt een eigen benadering. Zo halen we het opltimale uit onze inspanningen.

Maatregelen voor fietsers

Wij willen het gedrag van verkeersdeelnemers veranderen. Dit doen we door aanpassingen in de infrastructuur, educatie, communicatie en door het handhaven van verkeersregels. Belangrijk hierbij is de integrale aanpak. Met onze kennis van verkeersveiligheid en van de regio, brengen we de juiste partners bij elkaar en initiëren we projecten. Een aantal voorbeelden:

  • Aansluiting zoeken bij fietsstimuleringsprogramma’s zoals Beter Benutten, 365dagenFiets, Fietssnelweg (F35).
  • De campagne Aandacht op de weg - fiets.
  • De e-bike trainingen voor senioren.

We houden rekening met de nieuwste inzichten rond intelligente transportsystemen (ITS)/ICT en fietsers. En ontwikkelen we verschillende pilots.

Factsheets

Bekijk onze factsheets over verkeersongevallen met fietsers in 2017, in de provincie Gelderland en Overijssel. Zodra de ongevallencijfers over 2018 binnen zijn, verwerken wij deze ook in factsheets.