Rijden onder invloed

ROV Oost-Nederland wil het aantal bestuurders dat onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen aan het verkeer deelneemt (verder) terugdringen, met als belangrijkste resultaat dat het aantal verkeersslachtoffers ook daalt. Door een programma te ontwikkelen om rijden zonder invloed te stimuleren, geeft het ROV Oost – Nederland hier invulling aan.

Waarom focussen op rijden zonder invloed?

Rijden onder invloed van alcohol is een van de belangrijkste oorzaken van ernstige verkeersongevallen in Nederland. Ook het gebruik van drugs en zware medicijnen speelt een belangrijke rol. ROV Oost-Nederland wil het rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen – en de gevolgen daarvan – sterk verminderen. Zo is de bekende BOB-campagne onderdeel van het programma.

Leeftijd

Het gebruik van drugs, alcohol en medicijnen wordt door alle leeftijden (16+), mannen en vrouwen gedaan.

Doelgroepen

Uit onderzoek blijkt dat jongeren tussen de 16 en 25 jaar in verhouding vaak betrokken zijn bij ongevallen die veroorzaakt door te rijden onder invloed. Daarom zijn jongeren tussen de 16 en 25 jaar een belangrijke doelgroep. Jongeren zijn geneigd om risico’s en consequenties te onderschatten, weinig rijervaring hebben en de grenzen opzoeken. Naast jongeren krijgen ouderen (55+) ook extra aandacht. Deze doelgroep heeft juist veel rijervaring en kan zichzelf daardoor overschatten.

Maatregelen

Het programma Rijden zonder invloed is flexibel van opzet. Op basis van marktconsultatie en nieuwe inzichten wordt het programma bijgesteld of aangevuld. Er zijn verschillende projecten en activiteiten vanuit het programma ontwikkeld:

  • Controles door de politie; zoals alcohol- en drugstesten bij evenementen.
  • Educatietrajecten op scholen; de inzet van een 3D-rijsimulator
  • Uitvoeren van acties bij sportclubs, festivals, uitgaansgelegenheden, belonen van bestuurders die niet onder invloed zijn.
  • De inzet van een Fris!team, beloning voor bestuurders die niet hebben gedronken.
  • BOBsport campagneteam, focus op sportverenigingen.
  • Alcokart, bewustwording van wat alcohol met je doet.
  • PEER Drive Clean, theorie over alcohol en drugs in het verkeer.
  • Lagerhuisdebat, debat op school over rijden zonder invloed.
  • Nascholing voor zorgverleners in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).