Snelheid

Snelheid speelt bij ongeveer 30% van alle verkeersongevallen een rol. Bij een hogere snelheid neemt de kan op een ongeval toe en ook de ernst van het ongeval is vaak groter naarmate er harder gereden wordt.

Te snel rijden

Snelheid is één van onze de focusthema's. Veel automobilisten overschrijden regelmatig de snelheidslimiet. Vaak bewust. Ze hebben haast, passen zich aan aan het overige verkeer of vinden het leuk om harder te rijden dan is toegestaan. Soms is een te hoge snelheid het resultaat van een onbewust proces. Daarbij is de subjectieve waarneming belangrijk: in dit geval is dat het onderschatten van de eigen rijsnelheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je lange tijd met hoge snelheid hebt gereden. Of als er geen gebouwen of bomen langs de weg staan waaraan je kan zien hoe snel je eigenlijk rijdt. Het blijkt dat vooral de zakelijke rijders en jonge mannen (zeker als ze vergezeld worden door jonge mannelijke passagiers) vaak de limiet overschrijden. Bij die laatste groep is er dus een duidelijke relatie met het thema Jonge Bestuurders.

Meer kans op letsel

Hoe hoger de snelheid, hoe meer kans op ernstig letsel bij een ongeval. Dit geldt niet alleen voor de veroorzaker van het ongeluk, maar ook voor de 'tegenpartij'. Bij een complexe verkeerssituatie waarin de weggebruiker in korte tijd veel informatie moet verwerken en meerdere beslissingen moet nemen, stijgt de kans op een ongeval als je te hard rijdt.

Hoe doen we dit?

We kiezen bij het thema snelheid voor een integrale aanpak. Dit betekent dat we op zoek gaan naar aanknopingspunten bij educatie, communicatie, handhaving en infrastructuur. We willen reële projecten aanbieden om een te hoge snelheid structureel aan te pakken. We richten ons niet alleen op de automobilist, maar ook op de combinatie snelheid en afstand houden met andere verkeersdeelnemers.

Meer informatie

Lees meer over de campagne 2 seconden afstand houden en de snelheidscampagne.