Snelheid

Snelheid is een belangrijke factor bij ongevallen. Zo’n 30% van de ernstige ongevallen is snelheid gerelateerd. Bij een hogere snelheid neemt de kans op een ongeval toe en tevens de ernst van de afloop. ROV Oost-Nederland heeft daarom een integraal plan opgesteld om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen.

Waarom focussen op snelheid?

Veel automobilisten overschrijden regelmatig de snelheidslimiet. Vaak bewust. Ze hebben haast, passen zich aan het overige verkeer of vinden het leuk om harder te rijden dan is toegestaan. Soms is een te hoge snelheid het resultaat van een onbewust proces. Daarbij is de subjectieve waarneming belangrijk: in dit geval is dat het onderschatten van de eigen rijsnelheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je lange tijd met hoge snelheid hebt gereden. Of als er geen gebouwen of bomen langs de weg staan waaraan je kan zien hoe snel je eigenlijk rijdt. Het blijkt dat vooral de zakelijke rijders en jonge mannen (zeker als ze vergezeld worden door jonge mannelijke passagiers) vaak de limiet overschrijden. Bij die laatste groep is er dus een duidelijke relatie met het thema Jonge Bestuurders.

Cijfers

Uit onderzoek blijkt dat, binnen de bebouwde kom in Gelderland en Overijssel, snelheid bij bijna 30% van alle dodelijke slachtoffers de oorzaak is. Dit geldt ook voor 50% van alle ernstig gewonden. Vooral voor voetgangers en fietsers stijgt de overlevingskans aanzienlijk als de snelheid van de auto afneemt. Onderzoek geeft aan dat er in Nederland 25 tot 30% minder verkeersslachtoffers zouden vallen als iedereen zich aan de snelheidslimiet houdt. Ook blijkt dat veel automobilisten, die te hard rijden, aangeven dat dit ongemerkt gebeurt. Ze realiseren zich vaak niet dat ze te hard rijden, omdat ze hun snelheid niet in de gaten hebben.

Leeftijd

Te hard rijden wordt door alle leeftijden, mannen en vrouwen gedaan. Met scooters/ bromfietsen en auto’s. Daarom richt het ROV Oost-Nederland zich op iedereen (16+) in de provincie Overijssel en Gelderland.

Meer informatie

Lees meer over de campagne 2 seconden afstand houden en de snelheidscampagne.