Jonge bestuurders

Jongeren nemen veel risico’s in het verkeer. Zowel op de bromfiets als in de auto is de jonge bestuurder gevoelig voor groepsdruk en nemen ze risico’s vaker voor lief. In combinatie met weinig rijervaring zorgt dat voor veel ongevallen.

Daarbij is het gebruik van alcohol en drugs nog een extra risico verhogende factor. Daarom zetten we ook binnen het thema Rijden onder invloed meer in op deze doelgroep. Binnen het programma 'Rijden Zonder Invloed' zijn dan ook veel interventies te vinden die gericht zijn op de jonge bestuurder.

Ook zetten we in op het verbeteren van vaardigheden, inzicht, gevaarherkenning en attitude. Dit krijgt momenteel vooral via de regionale werkplannen gestalte in de vorm van rijvaardigheidstrainingen. In 2017 zullen we inzetten op verbetering van het effect van de bestaande interventies en zetten we in op ontwikkeling en toepassing van nieuwe interventies en slimme combinaties.

Zowel de sociale omgeving als de ontwikkeling van het brein van jongeren zijn kansrijke aspecten om de huidige aanpak te versterken. Het vergroten van de weerbaarheid is tevens een kansrijk spoor, waarbij ook de nieuwste inzichten rond de herijking verkeerseducatie worden benut.