Jonge bestuurders

Jonge bromfietsers en beginnende automobilisten zijn naar verhouding vaker betrokken bij een (dodelijk) ongeluk. Verkeersongevallen zijn zelfs doodsoorzaak nummer 1 voor deze doelgroep. Daarom zijn jonge bestuurders een belangrijke focusgroep van ROV Oost-Nederland.

Waarom focussen op jonge bestuurders?

Beginnende bestuurders (18-24 jaar) hebben meer dan vier keer zoveel kans op een ongeval dan ervaren bestuurders (30-59 jaar). Onder jonge mannen is het risico nog hoger.

Dat jonge bestuurders vaker bij ongevallen betrokken zijn, komt niet alleen door hun leeftijd. Ook andere factoren spelen mee. Zo zijn hersenen nog volop in ontwikkeling, laten ze zich eenvoudig afleiden in het verkeer en zijn ze gevoelig voor groepsdruk en de effecten van alcohol en drugs.

Jonge bestuurders hebben vaak weinig rijervaring. Zij schieten vooral tekort als het gaat om gevaarherkenning en het inschatten wat hun eigen kunnen. Het gebruik van alcohol en drugs zijn extra risico verhogende factoren. Daarom richt ons programma ‘Rijden Zonder Invloed’ zich voor een groot deel op de jonge bestuurder.

Doelgroepen onder jonge bestuurders

We maken binnen het focusthema jonge bestuurders wordt onderscheid gemaakt tussen jonge automobilisten (18-24 jaar) en bromfietsrijders/scooterbestuurders (16-18 jaar).

Maatregelen

Op dit moment ontwikkelen we een aantal interventies (door) voor jonge bestuurders. Hierbij gebruiken we de inzichten die de herijking verkeerseducatie ons oplevert. Een goede interventie richt zich niet alleen op hun gedrag, maar ook op de sociale omgeving. Denk aan het vergroten van de weerbaarheid bijvoorbeeld. Bij het ontwikkelen van een interventie is het belangrijk om rekening te houden met de ontwikkeling van de hersenen van jongeren. Ook is het goed om de vaardigheden van jonge bestuurders te verbeteren. Denk aan inzicht, gevaarherkenning en gedrag. Dit krijgt momenteel vooral via de regionale werkplannen gestalte in de vorm van rijvaardigheidstrainingen.

Factsheets

Bekijk onze factsheets over verkeersongevallen met jonge automobilisten en bromfietsers, in de provincie Gelderland en Overijssel.

Gelderland
Overijssel