Naar hoofdinhoud
Logo ROV Oost-Nederland

Ongevallencijfers Oost-Nederland

Geplaatst op 26-04-2021

Ook in Overijssel en Gelderland is het aantal verkeersdoden gedaald. In Overijssel van 57 in 2019 naar 47 in 2020. In Gelderland van 87 in 2019 naar 85 in 2020.

In de tachtiger en een deel van de negentiger jaren van de vorige eeuw hadden we jaarlijks nog te maken met meer dan 100 verkeersdoden in beide provincies. Ondanks de soms grillige pieken in afzonderlijke jaren was er sprake van een goede dalende trend in het aantal verkeersdoden tot 2007. We zien in de cijfers dat er vanaf 2007 tot nu geen sprake meer is van een dalende trend in het aantal verkeersdoden.

In de infographics (zie downloads) zijn wat verklarende grafieken opgenomen. Daar waar wordt gesproken over verkeersslachtoffers wordt het totaal van verkeersdoden en verkeersgewonden bedoeld.

De belangrijkste bevindingen van het verkeersongevallenbeeld in 2020 zijn:

  • De meeste verkeersslachtoffers (doden en gewonden samen) in het verkeer vallen onder fietsers, gevolgd door inzittenden van personenauto’s en brom-/snorfietsers
  • Bijna 4 op de 5 verkeersslachtoffers vallen op gemeentelijke wegen, vooral binnen de bebouwde kom.
  • De meeste verkeersslachtoffers vallen op 50 km-wegen.
  • Veel verkeersslachtoffers zijn ouderen in het verkeer, maar ook jongeren in de leeftijd van 16 t/m 24 jaar zijn vaak slachtoffer in het verkeer.

Kijkend naar de afgelopen zes jaar zien we dat er vooral steeds meer fietsers betrokken raken bij verkeersongevallen. Dit is overeenkomstig het landelijke beeld.

De Corona-pandemie zal ongetwijfeld effect hebben op de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen en –slachtoffers. Er is immers in 2020 minder gereisd dan normaal en daarom zou je kunnen verwachten dat daarmee ook het risico op verkeersonveilige situaties daalt. Het exacte effect van Corona op de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen en -slachtoffers is (nog) niet aangetoond.

De analyse van verkeersongevallen vormt mede input voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) waar zowel landelijk als regionaal samen met de gemeenten aan wordt gewerkt door het opstellen van een uitvoeringsagenda en -programma.

Acties ROV Oost-Nederland

In ons werkplan zetten wij in op een aantal groepen verkeersdeelnemers en gedragingen van deze verkeersdeelnemers. Zo stimuleren wij bijvoorbeeld veilig fietsen onder ouderen met het project Doortrappen, organiseren we gedragsinterventies op scholen om afleiding in het verkeer te voorkomen en maken we afspraken met werkgevers over de sociale norm rond alcohol en verkeersdeelname. Meer hierover lees je in ons werkplan en op onze website.

Downloads

Infographic Verkeersonveiligheid in Gelderland in 2020.pdf (120kb)

Infographic Verkeersonveiligheid in Overijssel in 2020.pdf (120kb)