ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Verkeerseducatie Overijssel

Jaarlijks stelt de provincie Overijssel geld beschikbaar voor verkeerseducatieprojecten voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Veel projecten komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage. De verkeersveiligheid coördinator van de gemeente heeft een overzicht van deze projecten.

Basisonderwijs

Jong geleerd is oud gedaan. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met verkeerseducatie. Er zijn een aantal leuke, leerzame en interessante projecten voor basisscholen in Overijssel. De provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten ondersteunen deze projecten financieel. Voor de school zijn er geen kosten aan verbonden.

Voortgezet onderwijs

Verkeerseducatie is geen verplichte leerstof op middelbare scholen. Terwijl juist jongeren van 12 tot 18 jaar vaak risicovol gedrag vertonen in het verkeer. Via ons netwerk Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs (VEVO) beïnvloeden we, samen met scholen en gemeenten, het gedrag in het verkeer van middelbare scholieren op een positieve manier.

Binnen VEVO werken scholen, gemeenten, provincie Overijssel en ROV samen aan verkeersveiligheid. Scholen worden gestimuleerd om met verkeerseducatie aan de slag te gaan. Dit gebeurt met een convenant. Scholen met een VEVO-convenant dienen ieder jaar een werkplan in bij de gemeenten. De gemeente onderhoudt de contacten met de projectaanbieders en biedt de door de provincie Overijssel aangedragen projecten aan bij de school. Projecten die worden aangeboden zijn goed beoordeeld in de Toolkit Permanente Verkeerseducatie van het CROW. De provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten ondersteunen deze projecten financieel. Voor de school zijn er geen kosten aan verbonden.

Beroepsonderwijs

Jongeren tussen 16 en 25 jaar nemen vaak veel risico’s en zijn gevoelig voor groepsdruk. Verkeerseducatie binnen het beroepsonderwijs kan ingezet worden als een leuke en leerzame invulling voor het (verplichte) vak Loopbaan en Burgerschap of als onderdeel van lessen rondom ‘gezond en veilig werken’.

Uit onderzoek is gebleken dat met name onder jongeren tussen 16 en 25 jaar veel ongevallen voorkomen met scooters. Hiervoor is er een verkeerseducatieproject beschikbaar op mbo-, hbo-, en wo-niveau.