Verkeerseducatie Overijssel

Wil jouw school aandacht geven aan verkeersveiligheid? Op deze pagina lees je hoe dit in Overijssel geregeld is.

Basisonderwijs

Provincie Overijssel stelt ieder jaar subsidie beschikbaar aan de Overijsselse gemeenten voor verkeersveiligheidsprojecten. Iedere gemeente heeft een lijst met projecten waarvoor een school een subsidiebijdrage van 75%, 50% of 25% van de projectkosten. Voor subsidievragen en deze lijst met projecten kun je rechtstreeks contact opnemen met de verkeersveiligheidcoördinator bij jouw gemeente. Deze coördinator vind je op de website van je gemeente. Zo niet, dan helpt je gemeente je graag telefonisch verder.

Voortgezet onderwijs

Verkeerseducatie is geen verplichte leerstof op middelbare scholen, terwijl juist jongeren van 12 tot 18 jaar vaak risicovol gedrag vertonen in het verkeer. Via ons netwerk Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs (VEVO) beïnvloeden we, samen met scholen en gemeenten, het gedrag in het verkeer van middelbare scholieren op een positieve manier. Ons doel: wij willen dat scholen structurele aandacht hebben voor verkeersveiligheid en dat verkeerseducatie een vaste plek krijgt binnen het voorgezet onderwijs.

Beroepsonderwijs

Jongeren tussen 16 en 25 jaar nemen vaak veel risico’s, zijn gevoelig voor groepsdruk en hebben weinig rijervaring. Dit zorgt voor ongevallen, zeker als er alcohol of drugs in het spel is.

Ben je op zoek naar een leuke en leerzame invulling voor het (verplichte) vak Loopbaan en Burgerschap? Of zoek je een project dat aansluit bij gezond en veilig werken? ROV Oost-Nederland biedt diverse verkeerseducatieprojecten voor studenten op MBO-, HBO- of WO-niveau. Dit doen we vanuit de thema’s rijden onder invloed en jonge bestuurders.

Deel dit artikel