ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Verkeerseducatie Gelderland

Jaarlijks stelt de provincie Gelderland geld beschikbaar voor verkeerseducatieprojecten voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Voor een aantal projecten wordt regionaal bepaald of er budget beschikbaar is en hoeveel.

Projecten verkeersveiligheid basisonderwijs

Jong geleerd is oud gedaan. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met verkeerseducatie. Er zijn een aantal leuke, leerzame en interessante projecten voor basisscholen in Gelderland. Een aantal van deze projecten worden volledig gefinancierd. Als een school graag een project uit wil laten voeren kan zij zelf contact opnemen met de betreffende aanbieder.

Projecten verkeersveiligheid voortgezet onderwijs

Verkeerseducatie is geen verplichte leerstof op middelbare scholen. Terwijl juist jongeren van 12 tot 18 jaar vaak risicovol gedrag vertonen in het verkeer. Via ons netwerk Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs (VEVO) beïnvloeden we, samen met scholen en gemeenten, het gedrag in het verkeer van middelbare scholieren op een positieve manier. In Gelderland is een VEVO-coördinator aangesteld. Deze coördinator stimuleert scholen om met verkeerseducatie aan de slag te gaan. Daarnaast informeert en adviseert de coördinator de scholen over geschikte verkeerseducatieprojecten en zorgt ervoor dat de school in contact komt met aanbieders van projecten. De school kan de projectkosten na uitvoering volledig declareren bij het ROV via de VEVO-coördinator.

Projecten die worden aangeboden zijn goed beoordeeld in de Toolkit Permanente Verkeerseducatie van het CROW.

Beroepsonderwijs

Jongeren tussen 16 en 25 jaar nemen vaak veel risico’s en zijn gevoelig voor groepsdruk. Verkeerseducatie binnen het beroepsonderwijs kan ingezet worden als een leuke en leerzame invulling voor het (verplichte) vak Loopbaan en Burgerschap of als onderdeel van lessen rondom ‘gezond en veilig werken’.

Uit onderzoek is gebleken dat met name onder jongeren tussen 16 en 25 jaar veel ongevallen voorkomen met scooters. Hiervoor is er een verkeerseducatieproject beschikbaar op mbo-, hbo-, en wo-niveau.