ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

ANWB Streetwise

ANWB Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. Het programma wordt door een team van professionele verkeersleerkrachten uitgevoerd. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen, zoals elektro- en rijlesauto's, zebrapaden, verkeerslichten en opblaasbare auto's, wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

De verschillende onderdelen worden gelijktijdig gegeven: Toet toet in de speelzaal, Blik en klik in een gymzaal, Hallo auto op een afgezet stuk weg nabij de school en Trapvaardig op het schoolplein.

De instructeurs komen een dagdeel langs op school. Hierbij worden de activiteiten afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Er zijn verschillende programmaonderdelen:

  1. Bij Toet toet (groep 1 en 2) staan twee onderwerpen centraal: het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken. Daarnaast leren de kinderen waarom het belangrijk is om een autostoeltje en de autogordel te gebruiken.
  2. Bij Blik en klik (groep 3 en 4) wordt de nadruk gelegd op de actieve verkeersveiligheid voor de kinderen. Ze leren veilig oversteken en leren begrijpen waarom ze in de auto een veiligheidsgordel en autostoeltje moeten gebruiken. Ook wordt het belang van de fietshelm besproken en gaan kinderen ermee oefenen op een fietsparcours in de gymzaal.
  3. Hallo auto (groep 5 en 6) maakt kinderen bewust van afleiding in het verkeer en het participeren op elektrische voertuigen. Ook de MONO-campagne maakt deel uit van de les, zodat ze leren/weten wat afleiding in het verkeer betekent en het bestaan van deze campagne. De kinderen leren over de remweg van de auto en de invloed van de reactietijd op de stopafstand. Ook hierbij komt het belang van het autostoeltje, de stoelverhoger en het dragen van de autogordel aan bod.
  4. Trapvaardig (groepen 7 en 8) werkt aan een positieve gedragsverandering en richt zich op afleiding in het verkeer (MONO-campagne) door de mobiele telefoon en het vergroten van de fietsvaardigheid. Bewustwording middels het onderwerp TommyBoy maakt deel uit van deze les. Na het zien van het filmpje TommyBoy gaat de instructeur het gesprek aan met de leerlingen om te reflecteren op hetgeen ze gezien hebben en te werken aan de bewustwording van telefoongebruik op de fiets.
ANWB Streetwise overzichtANWB Streetwise overzichtsfoto

Digibordlessen

ANWB Streetwise biedt digibordlessen voorafgaand en na de praktijkuitvoering aan bij de school. In samenwerking met Malmberg is er voor iedere lesmodule een voorbereidings- en evaluatieles die uitvoerbaar is op het digibord in de klas.

  • De voorbereidingsles is gericht op verkeersborden en verkeersregels die horen bij de thema’s die besproken worden tijdens de praktijkdag.
  • De evaluatieles is een herhaling op de voorbereidingsles en de praktijkdag om nog eens te kijken wat de kinderen geleerd hebben.
  • Beide digibordlessen duren ongeveer 45 minuten, zijn in kleine blokjes op te delen, en worden uitgevoerd door de eigen docent. Verkeersgedrag- en kennis worden hierdoor voor- en na de praktijkdag ook in de klas behandeld.

Door wie?

Neem voor meer informatie over dit project contact op met de ANWB via www.anwb.nl.