ROV Oost-Nederland stopt als samenwerkingsverband

Vanaf 1 januari 2022 is verkeersveiligheid onderdeel van het provinciale beleid van Gelderland en Overijssel. Lees verder.

Naar hoofdinhoud

Lesbrieven Verkeer in Uitvoering

Een uniek digitaal project voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. ​Verschillende vakdocenten kunnen dit project zelf uitvoeren tijdens hun les, als aanvulling op een les wiskunde, natuurkunde, techniek enzovoorts.

Wie

De digitale lessen sluiten aan op 2 niveaus:

  • wiskunde/natuurkunde en diverse technische vakken binnen vmbo.
  • wiskunde/natuurkunde binnen havo/vwo.

Het project is voor klas 1 en 2 bedoeld. Ook is de les prima in te zetten tijdens de mentorles.

Wat

Het gaat hier om digitale lessen, uit te voeren via internet. Leerlingen en leraren loggen met computer/laptop of tablet in. De leraar krijgt een eigen inlog en deze kan op eenvoudige wijze de leerlingen toevoegen. Dan krijgen de leerlingen een eigen inlog en kunnen ze aan het werk. Er kan zowel klassikaal als individueel of in groepjes gewerkt worden. De leraar kan precies zien bij welke paragraaf/opgave de leerlingen zijn gebleven en kan deze ook eenvoudig nakijken.

De lessen bestaan uit praktijk/groepsopdrachten en het maken en aflezen van grafieken. Er komen drie onderwerpen aan bod:

  • afleiding (mobiel, mp3)
  • remweg
  • zichtbaarheid (verlichting en reflectie)

Praktische informatie

  • 3 lessen (in te passen in reguliere lessen)
  • klas 1 en 2
  • aantal leerlingen: iedere leerling krijgt een eigen inlog.

Kosten

Per school € 1.250,- Bekijk of dit project in jouw regio gesubsidieerd wordt.

Meer informatie

Neem contact op met Onderwijsadviesbureau Geralda Vrieling 06 – 105 05 692 of info@contact-onderwijsadviesbureau.nl